Bế mạc Kỳ họp thứ Ba HĐND huyện Thanh Ba khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Cập nhật: 22/12/2021
  • Lượt xem: 2510 lượt xem

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, Chiều nay (22/12) Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện Thanh Ba khóa XX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.


Trong phiên Bế mạc, kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận, chất vấn và giải trình chất vấn tại hội trường về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm như: Hiện nay, một số di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh trên địa bàn huyện đã xuống cấp, chưa được bố trí kinh phí để tu bổ, tôn tạo; Một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện còn chậm tiến độ; Chính sách bồi thường GPMB có chỗ còn chưa phù hợp; Cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện hiện nay còn chưa hợp lý, chưa phát huy được thế mạnh tối đa trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn còn thấp, ....


Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Dự toán thu chi ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2022; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về "Nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn Quốc gia gắn với công tác xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2021-2025"; Cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025; Đề án sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Các kỳ họp thường lệ và chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022, ....

HĐND huyện Thanh Ba cũng thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Xuân Hoàn - Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện do chuyển công tác.


Kết luận bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương và nhân dân trong huyện cần nâng cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 gắn với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh. Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo ra sự phát triển đột phá trong sản xuất công nghiệp, phát triển hạ tầng dịch vụ. Tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với khai thác có hiệu quả diện tích đất nông nghiệp sau dồn đổi; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp tập trung để thu hút các nhà đầu tư. Đồng thời, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của huyện, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra./.

Hải Minh