Thanh Ba: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm
  • Cập nhật: 16/05/2022
  • Lượt xem: 2947 lượt xem

Trên địa bàn huyện Thanh Ba hiện đang triển khai 9 dự án đầu tư trọng điểm. Ngay từ những tháng đầu năm 2022, huyện đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB), tạo quỹ đất “sạch” bàn giao cho các nhà đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công các dự án theo đúng tiến độ.