Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
  • Cập nhật: 21/09/2022
  • Lượt xem: 1556 lượt xem

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 12/4/2021 của Huyện ủy Thanh Ba về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, đầu tư quy mô, sản xuất theo chuỗi liên kết, qua đó gia tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích và nâng cao thu nhập cho người dân.

Sử dụng hiệu quả vốn đất sau dồn đổi đã góp phần hình thành nhiều vùng sản xuất lúa chất lượng cao trên địa bàn huyện.

- Cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn xã Lương Lỗ.

Cụ thể hóa Nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện đã sớm thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn và địa bàn phụ trách. Căn cứ chỉ đạo của huyện và tình hình thực tế, các cấp ủy, chính quyền địa phương đều xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở phổ biến sâu rộng gắn với các chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và đồng thuận cao.

Bên cạnh đó, huyện xác định trọng tâm trong phát triển nông nghiệp là sản xuất chè, đặc biệt là chè búp tím; sản xuất rau củ, quả an toàn theo hướng hàng hóa; sản xuất cây ăn quả, đặc biệt là cây bưởi, cây gai xanh; chăn nuôi gà vùng đồi tạo sản phẩm đặc trưng; hình thành các chuỗi liên kết trong trồng trọt và chăn nuôi. Trong quá trình thực hiện, huyện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, giá cả các loại vật tư, thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định. Song, các chính sách hỗ trợ của huyện đã tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Như trước đây, gia đình ông Nguyễn Khang Ninh, xã Hành Cù chỉ có hơn một sào chè búp tím, nhưng được sự khuyến khích, hỗ trợ của huyện, gia đình đã mở rộng diện tích trồng chè búp tím lên 1,5 ha. Vì vậy, thu nhập từ cây chè tăng lên rất nhiều so với trước đây, trung bình mỗi năm sau khi trừ chi phí thu trên 300 triệu đồng. Hay như mô hình trồng rau an toàn trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGap của gia đình ông Hoàng Trường Giang, xã Thanh Hà; với quy mô 2.400m2 được thiết kế ứng dụng theo công nghệ của Israel. Quy trình sản xuất được thực hiện một cách khoa học, từ khâu chọn giống đến chăm sóc, thu hoạch, hệ thống tưới nước nhỏ giọt đã qua xử lý hoạt động liên tục cho cây trồng có năng suất tốt, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm…