Họp Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp
  • Cập nhật: 24/03/2022
  • Lượt xem: 437 lượt xem

Chiều ngày 24/3, Ban chỉ đạo sản xuất huyện Thanh Ba vừa tổ chức Hội nghị để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện NQ số 04 -NQ/HU ngày 12/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện , giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Tạ Tuấn Sơn - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.Trong 1 năm thực hiện Nghị quyết NQ 04 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp, nông thôn của huyện Thanh Ba phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, giá cả các loại vật tư, thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định. Song, các chính sách hỗ trợ của huyện đã tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Giá trị thu nhập trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 108,5 triệu đồng/ha; các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa đạt bình quân từ 180-250 triệu đồng/ha. 100% các xã, thị trấn có mô hình sản xuất được chuyển giao, ứng dụng các giải pháp KH và CN; trên 30% số xã có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Có 11 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao và 4 sao; có 2 sản phẩm tạo ra được đóng gói, gắn nhãn và tiêu chuẩn....Đến nay, 18/18 xã đạt chuẩn NTM.Để hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết trong những năm tiếp theo, lãnh đạo huyện Thanh Ba yêu cầu: Cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất và quyết tâm trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn; đẩy mạnh công tác dồn đổi ruộng đất, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Đồng thời, tiếp tục phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, phát triển mạnh hệ thống dịch vụ công theo chuỗi giá trị sản phẩm, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm thu nhập của người dân nông thôn.../.

Hải Minh