Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài chính
  • Cập nhật: 17/05/2022
  • Lượt xem: 2962 lượt xem

Ngày 16/5/2022, Trung tâm Thông tin, Tư vấn về Tài sản và Dịch vụ Tài chính thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND huyện Thanh Ba tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài chính cho các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tham gia hội nghị tập huấn có hơn 200 học viên là lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài chính- Kế hoạch; chủ tài khoản, kế toán các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, MTTQ và các đoàn thể; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị tập huấn các học viên đã được bồi dưỡng một số chuyên đề về: đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và cơ chế tự chủ tài chính các ĐVSN công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021; kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước; Quản lý, sử dụng, hạch toán nguồn thu học phí, nguồn thu dịch vụ trong các đơn vị sự nghiệp (đối với các trường); Nghiệp vụ quản lý quỹ tiền mặt. Cũng tại hội nghị các học viên đã được giải đáp những thắc mắc, xử lý tình huống cụ thể trong công tác quản lý tài chính, tài sản, hạch toán kế toán thực tế tại đơn vị.

Qua hội nghị tập huấn giúp cho các học viên cập nhập những kiến thức về quản lý tài chính, tài sản thiết thực. Từ đó, giúp chủ tài khoản, kế toán các đơn vị thực hiện nghiệp vụ chuyên môn một cách hiệu quả, đúng quy định, nâng cao năng lực quản lý tài chính./.

Kim Dung