“Đòn bẩy” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển
  • Cập nhật: 01/12/2022
  • Lượt xem: 713 lượt xem

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, “đòn bẩy” để xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, những năm qua, huyện Thanh Ba đã tập trung đẩy mạnh CCHC, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hoàng Cương xây dựng, vận hành theo mô hình hiện đại… tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC, huyện Thanh Ba đã ban hành Nghị quyết nâng cao chất lượng công tác CCHC, Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021 - 2055. Song song với đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức... trong thực hiện CCHC.

Đến nay, các phòng, ban và 19 xã, thị trấn của huyện đã thực hiện tiếp nhận, giao nhiệm vụ thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đạt 100%. Hệ thống thư điện tử công vụ được duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định; tỉ lệ được cấp hộp thư điện tử cấp huyện đạt 90%, cấp xã 25%. Huyện tiếp tục chỉ đạo duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn.

Với quyết tâm đẩy mạnh cải cách TTHC, trong đó chú trọng giải quyết TTHC trên môi trường điện tử mức độ ba, bốn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch hành chính công, huyện đã chỉ đạo công bố, niêm yết công khai danh mục TTHC trên trang thông tin điện tử huyện, trụ sở UBND huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả các cấp; đơn giản hóa, rút ngắn thời gian trả kết quả, kiện toàn bộ phận một cửa các cấp; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng chính quyền điện tử... Hiện 15/19 xã, thị trấn đã đưa vào sử dụng bộ phận một cửa hiện đại; 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, giúp kiểm soát tốt thời gian, thành phần hồ sơ. Từ năm 2021 đến tháng 10/2022, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đã tiếp nhận trên 75.000 hồ sơ, trong đó 97% hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn, tỉ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 52%, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đạt 95%.

Từ những nỗ lực triển khai thực hiện cải cách TTHC đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đặc biệt, CCHC đã góp phần tạo sự đồng thuận để huyện tập trung triển khai các dự án trọng điểm, nổi bật là các dự án thu hút đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp (CCN). Đến nay, huyện có ba CCN được thành lập là CCN làng nghề phía Nam, CCN Bãi Ba - Đông Thành và CCN Bãi Ba 2 với tổng diện tích 186,74ha. Các CCN đã thu hút 18 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, tỉ lệ lấp đầy đạt 68%. Các doanh nghiệp trong CCN hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho gần 3.000 lao động...

Báo Phú thọ