Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ kết luận kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn huyện Thanh Ba
  • Cập nhật: 28/07/2022
  • Lượt xem: 1235 lượt xem

Sáng ngày 27/7/2022, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp do đồng chí Vũ Thành Lâm – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Thanh Ba để thông qua dự thảo và kết luận kiểm tra việc thực hiện công tác tư pháp trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022 tại huyện Thanh Ba. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tạ Tuấn Sơn - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nam - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban đơn vị liên quan.


Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết luận kiểm tra công tác tại UBND huyện và 4 xã Vân Lĩnh, Đồng Xuân, Võ Lao, Thị trấn Thanh Ba. Nội dung kiểm tra gồm: Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật; hộ tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; đấu giá tài sản; công tác bồi thường nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung công tác tư pháp đã được UBND huyện Thanh Ba quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hiện nay, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, cập nhật dữ liệu về hồ sơ hộ; phần lớn công chức ngành tư pháp đều sử dụng tốt phần mềm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, đặc biệt hồ sơ đăng ký khai sinh liên quan đến việc cung cấp thông tin mã số định danh cho công dân.


Trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, UBND huyện Thanh Ba đã ra quyết định xử phạt 25 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 400 triệu đồng; có 33 đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; tiến hành hòa giải thành 135 vụ; Cải chính hộ tịch gần 540 trường hợp; Có 18/19 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm nêu trên công tác tư pháp trên địa bàn huyện cũng còn một số tồn tại hạn chế trong các lĩnh vực ban hành văn bản, xử lý vi phạn hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật,... Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn được kiểm tra tổ chức rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong lĩnh vực tư pháp, tiếp tục quan tâm, bố trí, tạo điều kiện về kinh phí hoạt động, phương tiện làm việc phục vụ cho công tác tư pháp; thường xuyên kiểm tra cơ sở và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để từng bước nâng cao chất lượng của công tác tư pháp ở cơ sở, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Đồng thời, tổ chức kiểm tra với các xã, thị trấn còn lại trong năm 2022 để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh  

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Tạ Tuấn Sơn - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba tiếp thu những tồn tại hạn chế trong thực hiện công tác tư pháp mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban ngành có liên quan chủ động tham mưu UBND huyện khắc phục các tồn tại hạn chế trong thời gian tới./.

Thu Hà