Lãnh đạo huyện Thanh Ba trao tăng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng
  • Cập nhật: 31/08/2022
  • Lượt xem: 934 lượt xem

Sáng ngày 31/ 8/ 2022 đồng chí Nguyễn Kim Chi – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 4 Đảng viên tại các xã Chí Tiên, Sơn Cương và Thanh Hà huyện Thanh ba.

Trong đợt này huyện Thanh Ba có 4 đ/c Đảng viên lão thành được  trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 2/9 đó là các đồng chí Trần Văn Ý; Nguyễn Thị Vòng thuộc Đảng bộ xã Chí Tiên; đồng chí Vi Thị Chì Đảng bộ xã Sơn Cương và đồng chí Hà Thị Thặng Đảng bộ xã Thanh Hà.


Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng cũng như quá trình công tác tại địa phương, các đồng chí Đảng viên luôn tích cực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục con cháu tích cực học tập, lao động tham gia phát triển kinh tế - xã hội.