Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”
  • Cập nhật: 17/10/2022
  • Lượt xem: 1173 lượt xem

Ngày 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Ba đã tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Trần Ngọc Minh - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Nguyễn Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Trung Tình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí UV BTV Huyện ủy; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Các phòng ban thuộc Bộ CHQS tỉnh, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể huyện, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.


10 năm qua, Nghị quyết (NQ) Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Ba quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phát triển KT-XH tại địa phương. Nổi bật là, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai NQ, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, đề án để tổ chức thực hiện tạo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn huyện. Thường xuyên đổi mới công tác xây dựng Đảng bộ quân sự, tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức…; chú trọng công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Việc kết hợp quốc phòng, an ninh (QP – AN) với kinh tế - xã hội (KT-XH), KT-XH với QP-AN được đặc biệt quan tâm, góp phần củng cố tiềm lực QP-AN, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH địa phương. Chính vì vậy, 10 năm qua các chỉ tiêu KT-XH của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường. Khu vực phòng thủ huyện được xây dựng ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương có bước phát triển toàn diện; công tác phối hợp giữa các lực lượng đảm bảo nhịp nhàng, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…Tại hội nghị, đã có 7 ý kiến đã thảo luận, đưa ra một số kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) một cách hiệu quả như: Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân với an ninh nhân dân; Quy hoạch tổng thể xã hội gắn với tình hình quốc phòng an ninh; Phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm xây dựng vững chắc nền quốc phòng tại các cơ quan, đơn vị;…Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Ba đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực luôn diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược, sách lược phù hợp với tình hình mới, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.