Thanh tra việc thực hiện Luật NVQS, Luật DBĐV, Luật DQTV tại Thanh Ba
  • Cập nhật: 25/06/2022
  • Lượt xem: 2789 lượt xem

Trong 2 ngày 23 và 24/6, Đoàn Thanh tra, Quân khu 2 do Thượng tá Nguyễn Xuân Đạt, Chánh Thanh tra quốc phòng Quân khu làm Trưởng đoàn đã thanh tra việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), Luật Dự bị động viên (DBĐV), Luật Dân quân tự vệ (DQTV) đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Ba. Tham gia cùng đoàn thanh tra có đại diện các cơ quan chuyên môn của Quân khu 2. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Ba.


Tại ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Ba, đoàn đã tổ chức thanh tra các nội dung: Việc tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật NVQS, DBĐV, DQTV; Công tác quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về luật NVQS, DBĐV, DQTV và các văn bản khác có liên quan; Việc thực hiện các quy định về đăng ký quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, nguồn DBĐV, DQTV; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác huấn luyện, kiểm tra SSĐV, huấn luyến DQTV theo quy định....


Theo báo cáo, Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Ba đã tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ, chất lượng tuyển quân, xây dựng và huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ ngày càng được nâng cao, đảm bảo đủ quân số, vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi có các tình huống xảy ra, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.Thông qua thanh tra, kiểm tra giúp đánh giá được chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của ban chỉ huy quân sự huyện, đồng thời, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, những sơ hở trong cơ chế quản lý về chính sách, pháp luật của nhà nước về quân sự quốc phòng. Từ đó, tổng hợp báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu để tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Luật NVQS, Luật lực lượng DBĐV, Luật DQTV đạt hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo./.

Hải Minh - Quang Mạnh