Đảng ủy quân sự huyện Thanh Ba ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, sơ kết công tác QS-QP 6 tháng đầu năm 2022
  • Cập nhật: 05/07/2022
  • Lượt xem: 2861 lượt xem

Sáng ngày 5/7, Đảng ủy Quân sự huyện Thanh Ba tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2022 và sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Kim Chi -TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện; Lãnh đạo các ban, ngành; Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ BCH QS huyện; Bí thư Đảng ủy; Chỉ huy trưởng BCH QS xã, thị trấn.


6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt, chấp hành nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan tích cực, chủ động triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Nổi bật là đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu được giao, đạt chất lượng tốt; Chỉ đạo 02 xã Quảng Yên, Đồng Xuân diễn tập KVPT cấp xã năm 2022 thành công, đảm bảo đúng nội dung, kế hoạch và an toàn tuyệt đối. Công tác huấn luyện cũng được Đảng ủy, chỉ huy đơn vị triển khai quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ với nhiều biện pháp đồng bộ, đúng nội dung, đủ thời gian…Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết;  Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ QP, QS địa phương, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; Tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện khâu đột phá về “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ...Bên cạnh đó còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng NTM, đô thị văn minh; xây dựng cơ quan, đơn vị nề nếp, chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy Quân sự huyện đề ra phương hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc, quốc phòng. Trong đó, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo các hạng mục công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ; nâng cao hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”; thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng; nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; hội thi, hội thao và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và huyện giao. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tham gia bảo vệ các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương; tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng 3 và 4. Chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023…Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Nguyễn Kim Chi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng ủy Quân sự huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh số nhiệm vụ trong tâm thời gian tới: Đảng ủy Quân sự Huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện và các ngành làm tốt công tác tư tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác trong lực lượng Quân sự cũng như quần chúng nhân dân;  Thực hiện xây dựng quân đội chính quy; Tiếp tục quán triệt các chương trình, Nghị quyết của TW, khắc phục khuyết điểm sau đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa". Đồng thời, duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện nhằm dự báo, tham mưu kịp thời, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; Chỉ đạo tốt Hội thao Trung đội dân quân cơ động giỏi và chỉ đạo các xã Thanh Hà, Lương Lỗ, Vân Lĩnh diễn tập chiến đấu phòng thủ sát thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối....Bên cạnh đó, cần làm tốt công huấn luyện, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tham gia xây dựng nông thôn mới; tích cực sưu tầm tư liệu, tài liệu cho Cuốn Lịch sử Đảng bộ  Quân sự huyện; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn trong việc triển khai các nội dung để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022./.

Hải Minh - Quang Mạnh