Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Ba tập huấn huấn luyện giai đoạn I năm 2023.
  • Cập nhật: 26/12/2022
  • Lượt xem: 982 lượt xem

Ngày 26/12, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thanh Ba tổ chức tập huấn cán bộ giai đoạn I, năm 2023.Trong thời gian 5 ngày (từ 26 - 30/12), trên 20 cán bộ, chỉ huy của Ban CHQS huyện Thanh Ba sẽ được tập huấn, nghiên cứu, bồi dưỡng các nội dung: Thống nhất hệ thống văn kiện Hậu cần, văn kiện tác chiến phòng thủ cấp huyện, phương pháp diễn tập phòng thủ các cấp; Thống nhất tổ chức phương pháp huấn luyện đề mục chiến thuật và thực hành huấn luyện phương pháp bảo vệ khu vực thường xuyên và văn kiện trong chuyển trạng thái SSCĐ; Thống nhất tổ chức phương pháp hạ khoa mục và thực hành chỉ huy kiểm tra bắn súng  tiểu liên AK theo giáo trình kỹ thuật chiến đấu bộ binh; Dấu hiệu nhận biết các nhóm hành vi vi phạm kỷ luật, mất an toàn , tâm lý bất thường và gợi ý biện pháp xử lý…


Lớp tập huấn nhằm thống nhất một số nội dung về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật làm cơ sở để đội ngũ cán bộ thực hiện tại đơn vị đúng công tác tham mưu huấn luyện, tham mưu tác chiến đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hải Minh