Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay?
03/10/2022 14:31

Trong thời gian gần đây, chúng ta thường nghe đến khái niệm “chuyển đổi số” được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Vậy chuyển đổi số là gì và có tầm...