Quyết định về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Đợt 4))
21/07/2022 10:53

Thu hồi bổ sung 1.480,2 m2 (trong đó: đất chuyên trồng lúa nước 558,9 m2; đất rừng sản xuất 258,9 m2; đất trồng cây lâu năm 594,1 m2; diện tích manh mún khó canh tác theo từng loại...