Hội thi “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2019”
Hồng Thanh - Phòng GD&ĐT Thanh Ba 08/10/2019 09:35

Ngày 07/10/2019, tại trường THPT Thanh Ba đã diễn ra Hội thi: “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2019”

Thanh Ba tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
15/12/2018 15:38

Ngày 18/10/2018, Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Ba, Bưu điện huyện phối hợp với UBND xã Chí Tiên tổ chức tuyên truyền chính sách về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho người dân...

Hội luật gia huyện Thanh Ba tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018
15/12/2018 11:42

Ngày 30/7/2018, Hội luật gia huyện Thanh Ba phối hợp với UBND xã Lương Lỗ tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018 cho trên 100 cán bộ thuộc...