Ủy ban nhân dân huyện

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

Lãnh Đạo UBND huyện

1

Đỗ Xuân Hoàn

Chủ Tịch UBND

3885234

0912790009

2

Nguyễn Kim Hải

Phó Chủ Tịch UBND

3885240

0912440547

3

Nguyễn Trung Tình

Phó Chủ Tịch UBND

3885235

0969098777

Lãnh Đạo Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện

 

Văn phòng HĐND – UBND huyện

1

Nguyễn Văn Chung

Chánh Văn phòng

3885241

0965788838

2

Trần Thị Thu Hằng

Phó Chánh VP

3663747

0912997686

 

Phòng Nội vụ

1

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

3663287

0912315947

2

Nguyễn Lương Thiện

Phó Trưởng phòng

3663431

0917688898

3

Lê Thị Hồng Phượng

Phó Trưởng phòng

3663430

0975728606

 

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

1

 

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Ngọc Vũ

Phó Trưởng phòng - Quyền TP

3885221

0916123825

3

Chu Thị Tiến

Phó Trưởng phòng

 

0915091379

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

1

Khuất Văn Nghĩa

Trưởng phòng

3838945

0915031298

2

Đinh Hải Nam

Phó Trưởng phòng

 

0982827025

3

Nguyễn Văn Thắng

Phó Trưởng phòng

3885372

0984201235

4

Phạm Mạnh Hà

Phó Trưởng phòng

 

0975294689

 

Phòng NN&PTNT

1

Hà Anh Tuấn

Trưởng phòng

3885247

0985830268

2

Trần Thị Quyên

Phó Trưởng phòng

 

0917382279

 

Phòng Tư pháp

1

Trần Quang Thịnh

Trưởng phòng

3885223

0972925688

2

Nguyễn Thị Hòa Bình

Phó Trưởng phòng

3663429

0972247822

 

Phòng GD&ĐT

1

Hà Trường Sơn

Trưởng phòng

3885015

0986246414

2

Lương Thị Hồng Thanh

Phó Trưởng phòng

3885411

0965072865

3

Hoàng Minh Phương

Phó Trưởng phòng

 

0986309798

 

Phòng Tài chính & Kế hoạch

1

Nguyễn Duy Hồng

Trưởng phòng

3885242

0988505101

2

Bùi Thị Minh Vân

Phó Trưởng phòng

3885222

0979585136

3

Khuất Văn Nguyên

Phó Trưởng phòng

 

0912419957

 

Phòng Văn hóa & Thông tin

1

Mai T.Phương Oanh

Trưởng phòng

3885226

0976544578

2

Lương Thanh Huyền

Phó Trưởng phòng

3661201

0367666450

 

Phòng Thanh tra

1

Lê Đức Vinh

Chánh thanh tra

3885227

0912577782

2

Lê Thanh Khiêm

P.Chánh thanh tra

 

0987840666

3

Nguyễn Trung Tuyến

P.Chánh thanh tra

 

0949305235

 

Phòng Kinh tế hạ tầng

1

Nguyễn Trung Học

Trưởng phòng

3885224

0988943188

2

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

 

0913618882

3

Trần Quang Sâm

Phó Trưởng phòng

 

0915594959

 

Phòng Y tế

1

Đỗ Văn Hữu

Trưởng phòng

3884209

0984469658

 

Hội Chữ thập đỏ

1

Khúc Xuân Đức

Chủ tịch

3884821

0915032464

 

Trung tâm VHTT&DL

1

Nguyễn Văn Hay

Giám đốc

3885239

0988145829

2

Hoàng Huy Phú

Phó Giám đốc

 

0944553456

 

Đài Truyền thanh

1

Nguyễn Tiến Khanh

Phó Trưởng đài

 

0967646979

 

Trạm Khuyến Nông

1

Lê Xuân Dung

Trạm Trưởng

3885119

0978320711

 

Trung tâm bảo trợ Giáo dục trẻ em mồ côi khuyết tật

1

Nguyễn Sỹ Tuyên

Giám đốc

3885653

0978419959

 

Trung tâm dân số và KHHGD

1

Lã Văn Dũng

Giám đốc

3838208

0983874899

2

Nguyễn Hồng Quang

Phó Giám đốc

3885373

0972687467

 

Ban Quản lý các công trình công cộng

1

Trần Minh Quang

Trưởng Ban

 

0986938156

 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

1

Nguyễn Văn Thắng

Giám đốc

3885372

0984201235

2

Vũ Trọng Nhường

Phó Giám đốc

 

0988160623