Ủy ban nhân dân huyện

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

CÁ NHÂN

Lãnh Đạo UBND huyện

1

Đỗ Xuân Hoàn

Chủ tịch UBND

3885234

0912790009

2

Nguyễn Kim Hải

Phó Chủ tịch UBND

3885240

0912440547

3

Nguyễn Trung Tình

Phó Chủ Tịch UBND

3885235

0969098777

Lãnh Đạo Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện

Văn phòng HĐND – UBND huyện

1

Nguyễn Văn Chung

Chánh Văn phòng

3885241

0965788838

2

Trần Thị Thu Hằng

Phó Chánh Văn phòng

3663747

0912997686

3

Hoàng Văn Triệu

Phó Chánh Văn phòng

0986733473

Phòng Nội vụ

1

Nguyễn Lương Thiện

Trưởng phòng

3663287

0917688898

2

Trần Tiến Long

Phó Trưởng phòng

0987785635

3

Lê Thị Hồng Phượng

Phó Trưởng phòng

3663430

0975728606

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Nguyễn Xuân Yên

Trưởng phòng

0982198978

2

Nguyễn Ngọc Vũ

Phó Trưởng phòng

0984486254

3

Chu Thị Tiến

Phó Trưởng phòng

0915091379

Phòng Tài nguyên và Môi trường

1

Nguyễn Trung Học

Trưởng phòng

3838945

0988943188

2

Đinh Hải Nam

Phó Trưởng phòng

0982827025

3

Nguyễn Văn Thắng

Phó Trưởng phòng

3885372

0984201235

4

Phạm Mạnh Hà

Phó Trưởng phòng

0975294689

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Hà Anh Tuấn

Trưởng phòng

3885247

0985830268

2

Trần Thị Quyên

Phó Trưởng phòng

0917382279

3

Nguyễn Việt Đức

Phó Trưởng phòng

 

0914681558

Phòng Tư pháp

1

Nguyễn Thị Hòa Bình

Trưởng phòng

3885223

0972247822

 2 Nguyễn Văn Thắng
 Phó Trưởng phòng    0984201235

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Hà Trường Sơn

Trưởng phòng

3885015

0986246414

2

Lương Thị Hồng Thanh

Phó Trưởng phòng

3885411

0965072865

Phòng Tài chính - Kế hoạch

1

Nguyễn Duy Hồng

Trưởng phòng

3885242

0988505101

2

Bùi Thị Minh Vân

Phó Trưởng phòng

3885222

0979585136

3

Khuất Văn Nguyên

Phó Trưởng phòng

0912419957

Phòng Văn hóa - Thông tin

1

Mai Thị  Phương Oanh

Trưởng phòng

3885226

0976544578

2

Lương Thanh Huyền

Phó Trưởng phòng

3661201

0367666450

Phòng Thanh tra

1

Lê Đức Vinh

Chánh thanh tra

3885227

0912577782

2

Lê Thanh Khiêm

Phó Chánh thanh tra

0987840666

3

Nguyễn Trung Tuyến

Phó Chánh thanh tra

0949305235

Phòng Kinh tế hạ tầng

1

Trần Thanh Tuấn

Q.Trưởng phòng

3885224

0919686681

2

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

0913618882

3

Trần Quang Sâm

Phó Trưởng phòng

0915594959

Phòng Y tế

1

Đỗ Văn Hữu

Trưởng phòng

3884209

0984469658

Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Du lịch

1

Nguyễn Văn Hay

Giám đốc

3885239

0988145829

2

Hoàng Huy Phú

Phó Giám đốc

0944553456

Đài Truyền thanh

1

Nguyễn Hùng Thắng

Trưởng đài0965788838

2

Nguyễn Tiến Khanh

Phó Trưởng đài

0967646979

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất

 1

 Trần Tuấn Hải

 Phó Giám đốc

 

0983028165 

Trung tâm Bảo trợ Giáo dục Trẻ em mồ côi khuyết tật

1

Nguyễn Sỹ Tuyên

Giám đốc

3885653

0978419959

2

Nguyễn Hữu Long 

Phó Giám đốc 

 

0912282016 

Trung tâm dân số và KHHGD

1

Lã Văn Dũng

Giám đốc

3838208

0983874899

2

Nguyễn Hồng Quang

Phó Giám đốc

3885373

0972687467

Ban Quản lý các Công trình Công cộng

1

Trần Minh Quang

Trưởng Ban

0986938156

 2

 Dương Việt Hoàn

 Phó Trưởng Ban

 

 0983659035

Trạm Khuyến Nông

1

Lê Xuân Dung

Trạm Trưởng

3885119

0978320711

2

 Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó Trạm Trưởng

 0962063009

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

1

Bùi Quân Giám đốc 0983322535

2

Nguyễn Kim Ánh Phó Giám đốc 0969569996

Hội Chữ thập đỏ

1

Khúc Xuân Đức

Chủ tịch

3884821

0915032464

 2  Vũ Ngọc Nam  Phó Chủ tịch    0986090606