Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

Mặt trận Tổ quốc

1

Đỗ Văn Tụ

Chủ tịch

3885 236

0983163306

2

Lê Thị Thu Thanh

Phó Chủ tịch

 

0975867506

3


 

 

 

Hội Nông dân

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chủ tịch

3885 148

0948374333

2

Vi Ba Quế

Phó Chủ tịch

0971066226

 

Hội Phụ nữ

1

Lê Thị Bích Đào

Chủ tịch

3885 106

0944467225

2

Phạm Thị Bích Hương

Phó Chủ tịch

0915965382

 

Hội Cựu Chiến binh

1

Vũ Nhật Tân

Chủ tịch

3885 624

0989086756

2

Lê Đức Minh

Phó Chủ tịch

0985830275

 

Liên đoàn lao động

1

Bùi Thị Kim Thêu

Chủ tịch

3885230

0986911478

2

Khuyết

Phó Chủ tịch

 

 

Huyện đoàn

1

Đỗ Minh Tuân

Bí thư

3885 146

0973315575

2

Bùi Đăng Thuận

Phó Bí thư

 

 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

1

Chu Thị Kim Thu

P.Giám đốc

3885 195

0976599666