Huyện ủy

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

Lãnh đạo Huyện Ủy

1

Nguyễn Văn Đức

Bí Thư Huyện Ủy

3885 243

0913099827

2

Phạm Tiến Đạt

Phó Bí Thư TT Huyện Ủy

3885 270

0944386188

Lãnh đạo Các Ban Xây Dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện ủy, TTBDCT

Văn phòng

1

Nguyễn Hùng Thắng

HUV - Chánh Văn phòng

3885 233

0988438856

2

Tống Xuân Thủy

Phó Văn phòng

3885 592

0912633484

 

Ban Tổ chức

1

Nguyễn Đức Quyền

Trưởng ban

3885 053

0912897136

2

Nguyễn Quốc Minh

Phó ban

3663 584

0988145707

3

Bùi Thị Minh Tâm

Phó ban

3885 053

09122388019

 

Ban Dân vận

1

Nguyễn Thị Thảo Nam

Trưởng ban

3885 735

0983506009

2

Phạm Minh Xuân

Phó ban

 

0912792946

 

Ban Tuyên giáo

1

Đỗ Hoàng Hải

Trưởng ban

3885 052

0912896068

2

Nguyễn Thị Kim Dung

Phó ban TT

3663 582

0967693286

3

Nguyễn Văn Kế

Phó ban

 

0974572407

 

Ủy ban Kiểm tra

1

Nguyễn Quốc Hùng

Chủ nhiệm

3885 054

0969098777

2

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Chủ nhiệm

3663 581

0916163689

3

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó Chủ nhiệm

 

0948374333