Huyện ủy

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

Lãnh đạo Huyện Ủy

1

Nguyễn Kim Chi

TUV, Bí thư 

3885 243

0904886666

2

Nguyễn Trung Tình

Phó Bí thư Thường trực

3885 270

0969098777

Lãnh đạo Các Ban Xây Dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện ủy

Văn phòng

1

Lê Thị Bích Đào

HUV, Chánh Văn phòng

3885 233

0944467225

2

Đoàn Thị Thu Nga

Phó Chánh Văn phòng

3885 592

0982885892

 3 Hoàng Minh Phương Phó Chánh Văn phòng    0986309798


Ban Tổ chức

1

Nguyễn Đức Quyền

UV BTV, Trưởng Ban

3885 053

0912897136

2

Chu Mạnh Cường

Phó Ban

3663 584

0982778299

3

Bùi Thị Minh Tâm

HUV, Phó Ban

3885 053

0984843719


Ban Dân vận

1

Lê Thanh Thiêm

UV BTV, Trưởng Ban

3885 735

0977757733

2

 


 

 3  Lê Thị Thu Thanh  Phó Trưởng Ban    0975867506


Ban Tuyên giáo

1

Đỗ Hoàng Hải

UV BTV, Trưởng Ban

3885 052

0912896068

2

Vũ Thị Thu Hiền

HUV, Phó Trưởng Ban TT

3663 582

0915844219

3

Nguyễn Văn Kế

Phó Trưởng Ban


0974572407


Ủy ban Kiểm tra

1

Nguyễn Quốc Hùng

UV BTV, Chủ nhiệm

3885 054

0969098777

2

Nguyễn Thị Thu Hương

HUV, Phó Chủ nhiệm

3663 581

0916163689

3

Tống Xuân Thủy

Phó Chủ nhiệm


0912633484

 3  Nguyễn Lương Thiện  HUV, Phó Chủ nhiệm    0917688898


Tống Xuân Thủy