Phát huy vai trò của truyền thanh cơ sở trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19

135 lượt xem
25/02/2020
Bản tin truyền hình huyện Thanh Ba tuần 38
497 lượt xem
Ngày đăng: 21/09/2020
BẢN TIN TRUYỀN HÌNH HUYỆN THANH BA TUẦN 37
509 lượt xem
Ngày đăng: 21/09/2020
Thanh Ba Tập chung ôn thi TN THPT năm 2020
509 lượt xem
Ngày đăng: 17/06/2020
Thanh Ba tập chung ôn thi cho học sinh lớp 9
435 lượt xem
Ngày đăng: 17/06/2020
BẢN TIN TRUYỀN HÌNH HUYỆN THANH BA TUẦN 20
218 lượt xem
Ngày đăng: 17/06/2020
BẢN TIN TRUYỀN HÌNH HUYỆN THANH BA TUẦN 18
314 lượt xem
Ngày đăng: 06/05/2020
Bản tin truyền hình huyện Thanh Ba tuần 17
366 lượt xem
Ngày đăng: 06/05/2020
Bản tin truyền hình huyện Thanh Ba tuần 16
296 lượt xem
Ngày đăng: 27/04/2020
https://www.youtube.com/watch?v=8Hs4tpeYGiM
398 lượt xem
Ngày đăng: 21/04/2020
Bản tin truyền hình huyện Thanh Ba tuần 11-2020
387 lượt xem
Ngày đăng: 19/03/2020