Thanh Ba tập trung xây dựng hệ thống giao thông nội đồng sau dồn đổi ruộng đất
  • Cập nhật: 11/12/2019
  • Lượt xem: 7676 lượt xem

Xác định xây dựng đường giao thông nội đồng là yếu tố quan trọng để đưa máy móc, cơ giới hóa vào phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, huyện Thanh Ba đang tập trung huy động mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nội đồng, dần hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sau dồn đổi ruộng đất tại xã Thanh Hà.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, đến nay xã Thanh Hà đã hoàn thành dồn đổi ruộng đất với 151.53 ha, chia làm 1.116 thửa ruộng, giảm 3.342 thửa so với trước dồn đổi. Nhờ đó, nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích cũng đã được hình thành. Để thuận tiện hơn nữa trong sản xuất cho người dân, đầu tháng 10 năm 2019 huyện Thanh Ba đã đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng để hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Công trình có tổng chiều dài toàn tuyến trên 12.307m với diện tích khoảng 7,4ha, sau hơn 2 tháng khởi công thực hiện đến nay công trình đã hoàn thành được khoảng 80% khối lượng công việc. Dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao lại cho người dân tổ chức sản xuất vụ chiêm xuân 2019 - 2020 theo đúng khung lịch thời vụ.

Công trình sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần thuận lợi cho người dân trong việc cung cấp nước tưới tiêu, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giảm nhân công lao động, giảm chi phí, nâng cao năng suất, sản lượng. Cùng với hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng thuận lợi sẽ dần hình thành nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn trên địa bàn./.

Quang Mạnh - ĐTT Thanh Ba