Sáp nhập chi bộ khu dân cư trên địa bàn thị trấn Thanh Ba
  • Cập nhật: 27/09/2019
  • Lượt xem: 6332 lượt xem

Vừa qua, Đảng bộ thị trấn Thanh Ba tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 66 – QĐ/ĐU của Đảng ủy thị trấn Thanh Ba ngày 24/9/2019 về việc sáp nhập chi bộ khu 1; chi bộ khu 3 thành chi bộ khu 3 trực thuộc Đảng bộ TT Thanh Ba; sáp nhập chi bộ khu 6; chi bộ khu 7 thành chi bộ khu 6 trực thuộc Đảng bộ TT Thanh Ba.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thị trấn Thanh Ba đã tiến hành các bước tuyên truyền, rà soát địa bàn dân cư, lấy ý kiến nhân dân và chuẩn bị các bước để sáp nhập khu dân cư trên địa bàn, Đảng ủy, HĐND thị trấn Thanh Ba đã thảo luận sâu về nội dung của các Nghị quyết, trong đó dành nhiều thời gian để thảo luận về sáp nhập khu dân cư trên địa bàn. Các ý kiến đều cho rằng, việc sáp nhập là rất cần thiết, tuy nhiên cũng cần tính toán để việc sắp xếp đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân, phải tính đến yếu tố đặc thù và có phương án sắp xếp cán bộ ở khu, của tổ, các chi hội sao cho thật hợp lý. Bên cạnh đó cũng cần tính toán việc bố trí hoặc đầu tư thiết chế nhà họp khu sau sáp nhập để đáp ứng yêu cầu của nhân dân…

Cụ thể, thị trấn Thanh Ba có 12 khu dân cư, nay sáp nhập 04 khu để thành lập 02 khu mới, thị trấn Thanh Ba hiện duy trì 10 khu gồm: Khu 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12.

Theo đồng chí Trần Văn Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Thanh Ba, đây là một trong những Nghị quyết tác động tới nhiều cán bộ ở cấp cơ sở, đời sống của nhân dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QPAN của địa phương. Do vậy đồng chí đề nghị UBND thị trấn Thanh Ba cần kịp thời có hướng dẫn cụ thể và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện./.

Quỳnh Giang - UBND thị trấn Thanh Ba