Thanh Ba tổ chức HN chuẩn bị cho trình kì họp thứ Mười sáu, HĐND huyện Khóa XIX
  • Cập nhật: 05/11/2020
  • Lượt xem: 164 lượt xem

Chiều ngày 3/11, HĐND huyện Thanh ba đã tổ chức Hội nghị thảo luận một số nội dung, chương trình chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 16, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kì 2016 - 2021Kỳ họp lần thứ 16 HĐND huyện Thanh ba khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày khoảng thời gian từ 15 đến 20/12/2020. Tại kỳ họp này cùng với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ  năm 2021. HĐND huyện sẽ thông qua báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban của HĐNH huyện; Công tác chỉ đạo điều hành của UBND năm 2020; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; kỳ họp cũng sẽ tổng kết 2 nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện về phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề giai đoạn 2013 – 2020 và NQ về nâng cao chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, tại kỳ họp này HĐND huyện Thanh Ba sẽ thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách; hoạt động của HĐND huyện năm 2021.

Để kỳ họp đạt được kết quả tốt, sau khi thảo luận thống nhất ý kiến, đ/c chủ tịch HĐND huyện đã phân công giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất cho kì họp, các nội dung báo cáo, tờ trình đảm bảo đúng quy định, phải bám sát vào tình hình thực tế; Nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên giải trình và tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp để nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề tồn tại, phát sinh trên địa bàn./.

Thu Hà ĐTT Thanh ba