Thanh Ba tập trung thu hoạch lúa chét vùng chiêm trũng
  • Cập nhật: 09/07/2020
  • Lượt xem: 442 lượt xem

Bên cạnh việc làm đất gieo cấy lúa vụ mùa, hiện nay một số xã như Mạn lạn, Đồng Xuân, Hanh Cù, Quảng Yên...

Có diện tích đất chiêm trũng không thể gieo cấy vụ mùa, vì vậy ngay sau khi tiến hành thu hoạch lúa vụ chiêm xuân, người dân đã chủ động không làm dập dạ, không thả giông trâu bò, gia súc vào phá ruộng gặt, đồng thời, bón phân, duy trì mực nước vừa phải để cây lúa sinh trưởng trổ bông kết hạt. Đến nay, sau 40-45 ngày lúa chét đã cho thu hoạch. Năm nay do thời điểm duy trì lúa chét trời ít mưa, một số chân ruộng thiếu nước nên năng suất không cao bằng năm 2019. Theo đánh giá của người dân, những chân lúa chét tốt vụ này cho năng suất từ 50-70 kg/sào, phổ biến từ 40-50 kg/sào. Tuy năng suất chưa cao bằng năm trước nhưng với kết quả này đối với những hộ dân không gieo cấy được vụ mùa cũng cảm thấy phấn khởi, vì đã đóng góp phần không nhỏ vào nguồn lương thực trong năm của người dân./.

Quang Mạnh – Đài TT Thanh Ba