THANH BA: TẠO BƯỚC CHUYỂN MẠNH MẼ TỪ NHỮNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
  • Cập nhật: 03/07/2020
  • Lượt xem: 607 lượt xem

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, coi đó là một bộ phận quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mà Người còn là tấm gương mẫu mực trong những phong trào thi đua. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung về thi đua yêu nước có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc, có sức sống mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Thực hiện lời Bác dạy Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Thanh Ba đã được đẩy mạnh đi vào thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế thi đua sôi nổi và góp phần động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, của các tầng lớp nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nhà ngày càng vững mạnh..

 Mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách còn hạn chế, nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nền kinh tế của huyện. Tuy nhiên, với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, Huyện Thanh Ba đã chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị tổ chức, triển khai nhiều phong trào thi đua sâu rộng, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng trên các lĩnh vực. Các phong trào thi đua đã được triển khai, tổ chức thực hiện một cách thường xuyên, kịp thời và đồng bộ như phong trào thi đua“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ”, Phong trào thi đua“Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật , ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất”, Các phong trào thi đua yêu nước của huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nhằm tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu KT-XH đã đề ra.

Trong phát triển kinh tế, huyện Thanh Ba đã huy động sức mạnh tổng hợp của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng, nội lực. Các cấp, các ngành đã khéo léo lồng ghép các nội dung của phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều phong trào lao động sản xuất như: phong trào “sản xuất kinh doanh giỏi”, phong trào “áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ”, phong trào “giúp nhau xoá đói giảm nghèo ”, hiến đất làm đường GTTN “lập thân, lập nghiệp”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”… tạo nên khí thế thi đua sôi nổi với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất đề ra. Do vậy, 5 năm qua, kinh tế huyện Thanh Ba đã có bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 7,1 %/năm, góp phần thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra
Từ những thành quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, Huyện Thanh Ba vinh dự có 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương hạng Ba; 1 tập thể được nhận Huân Chương hạng Nhì. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân , 02 tập thể được nhân Cờ thi đua của Chính phủ. 11 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh: 69 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, 154 tập thể đạt danh hiệu lao động suất xắc, trên 1.000 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp cùng trên 1.400 tập thể cá nhân được UBND huyện khen thưởng.
Trọng tâm trong các phong trào thi đua mà Thanh ba đã đạt được phải kể đến đầu tiên đó là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực và trở thành một làn sóng mới thúc đẩy sự thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Toàn huyện đã huy động được 1154,09 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng và các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ hàng vạn ngày công lao động, hiến hàng chục hecta đất và vật kiến trúc trên đất, với số tiền hàng trăm tỷ đồng để làm đường GTNT, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa khu dân cư, tham gia vệ sinh môi trường. tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ; diện mạo nông thôn thay đổi nhanh chóng, tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân nâng lên rõ rệt. Đến nay toàn huyện có 12/18 xã đạt chuẩn NTM, 45 khu dân cư được công nhận đạt khu chuẩn NTM, đứng thứ 3 của tỉnh về xây dựng nông thôn mới.. Các xã đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã tích cực nâng cao tiêu chí hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiêu mẫu.
Nổi bật trong các phong trào thi đua mà Huyện Thanh Ba đã đạt được tạo sức lan tỏa sâu rộng phải nói đến đó là Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”: Kết quả thật đáng phấn khởi đến nay toàn huyện có 160 khu đạt khu dân cư văn hóa 3 năm; 14 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 28 cơ quan, đơn vị duy trì cơ quan, đơn vị văn hóa; 05 cơ quan, đơn vị liên tục 5 năm đạt cơ quan, đơn vị văn hóa. 85% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 96,6% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 100% khu dân cư có nhà văn hóa.
Trên lĩnh vực giáo dục Cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư xây dựng, nâng cấp và chuẩn hóa; toàn huyện xây dựng thêm 41 trường học đạt chuẩn quốc gia, đến hết năm 2020 có 100% trường đạt chuẩn quốc gia (vượt 30% so Nghị quyết). Là huyện nằm trong tốp đầu của tỉnh về phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia Cùng với đó các trường đã tich cực thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”: tiêu biểu như Trường THCS Thanh Hà liên tục đạt danh hiệu TTLĐXS được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Duy trì cơ quan đạt chuẩn văn hóa, thư viện đạt thư viện Xuất sắc; Được Giám đốc SGD&ĐT tặng Giấy khen cho Tập thể điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2018;
Trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã có rất nhiều tấm gương điển hinh tiêu biểu như: Ông Nguyễn Quốc Oai xã Thanh Xá, mô hình cánh đồng mẫu lớn mỗi vụ thu hoạch bình quân từ 45 – 50 tấn lúa, tạo được 15-20 công ăn việc làm trong xã.
Ông Hà Kim Tới xã Võ Lao, với mô hình sản xuất máy duôi sắn, ông đã được cấp bằng sáng chế cấp nhà nước và được vinh danh nhân tài đất Việt năm 2019. Sản phẩm của ông đã có mặt trên khắp thị trường cả nước giúp cho 15-20 lao động ở địa phương có công ăn việc làm ổn định và thu nhập cao.
Ông Nguyễn Khắc Hiếu, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, góp phần tích cực giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho địa phương: Với cương vị Giám đốc Cty TNHH một thành viên Chí Hưng- SX gạch Tuynel xã Lương Lỗ. Năm 2018-2019, ông đã mạnh dạn đầu tư 40 tỷ chuyển đổi công nghệ từ Lò nung kiểu đứng sang công nghệ gạch nung Tuynel; đưa robot, dây truyền tự động hóa vào SX góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả SX; giải quyết cho 40-50 lao động có việc làm và thu nhập ổn định từ 8 - 10 tr đ/ tháng; Tích cực tham gia các phong trào của địa phương (nhân đạo, từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng quỹ khuyến học xã; tài trợ một số trang thiết bị văn hóa của địa phương ....)
Hộ gia đình bà Bà Hà Thị Huấn - Điển hình tiêu biểu SXKD giỏi giai đoạn 2015- 2020 được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen năm 2015, được UBND huyện khen thưởng giai đoạn 2016- 2019. Tạo việc làm cho nhiều lao động nghèo tại địa phương; là tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch.
Trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”: một điển hình được nhiều người biết đến đó là Doanh nhân Bùi Thị Mão - Giám đốc công ty TNHH Chè Hoài Trung, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước” và "Sản xuất kinh doanh giỏi. Đã có nhiều đóng góp ủng hộ cho nhiều hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đóng góp trong phát triển hoạt động của Hội DN và an sinh XH trên địa bàn huyện, được UBND Tỉnh Phú Thọ công nhận“Doanh nghiệp tiêu biểu đất Tổ năm 2018”, UBND Tỉnh Phú Thọ công nhận“ Sản phẩm công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2019”.
Còn rất nhiều rất nhiều những điển hình tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực của huyện Thanh Ba giai đoạn 2015-2020. Để biểu dương khich lệ phong trào Tại hội nghị vinh danh các điển hình tiên tiến lần thứ 5 năm 2020. Huyện Thanh ba vinh danh 12 tập thể và 141 cá nhân tiêu biểu điển hình giai đoạn 2015 – 2020. Thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình đã tạo nên rừng hoa lớn, đóng góp nhiều thành tích quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương, đất nước.
Với những chủ trương định hướng đúng đắn, đổi mới và sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Thanh ba phấn đấu đến năm 2025, huyện cơ bản trở thành huyện công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp, có kinh tế phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẹp về cảnh quan và sạch về môi trường, mạnh về an ninh – quốc phòng. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời tiếp tục xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; chú trọng công tác khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến, góp phần khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân và thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển. tiếp tục phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua xây dựng Thanh Ba sớm trở thành một huyện giàu mạnh./.

Thu Hà Đài TT Thanh Ba