Thanh Ba : Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020
  • Cập nhật: 17/07/2020
  • Lượt xem: 803 lượt xem

Sáng 17/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Ba tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện phối hợp tích cực với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành chức năng chủ động nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, cơ chế chính sách của huyện gắn với phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp. Cùng với đó Mặt trận tổ quốc huyện Thanh Ba đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân trên địa bàn về phòng chống dịch bệnh Covid 19, huy động mọi nguồn lực để chung tay cùng với các cấp chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Qua đó, đã tiếp nhận ủng hộ các nhu yếu phẩm, vật tư y tế, hàng hóa và tiền mặt trị giá trên 1,6 tỷ đồng, .Ngoài ra, UB Mặt trận còn tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động ý nghĩa do cấp trên phát động như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong giai đoạn 2026- 2020 từ các nguồn tài trợ đã hỗ trợ xây dựng 100 ngôi nhà trị giá 30 triệu đ/ nhà cho hộ nghèo, người có công, gia đình chính sách. Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội.

6 tháng cuối năm 2020, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục vận động nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Tại hội nghị đã tổ chức hiệp thương bổ xung 3 thành viên UBMTTQ nhiệm kỳ 2019- 2024. Nhân dịp này UBMTTQ huyện đã khen thường cho 8 tập thể có thành tích trong công tác phòng chống covid 19

Thu Hà - Đài truyền thanh