THANH BA PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  • Cập nhật: 23/07/2020
  • Lượt xem: 529 lượt xem

Phát huy tốt vai trò, chức năng của mình, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chính trị xã hội huyện Thanh Ba đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.


Thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội”. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tuyên truyền vận động, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, việc giám sát và phản biện xã hội, tập hợp và thu hút đoàn viên, hội viên, công tác nhân đạo từ thiện, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Một trong những nội dung nổi bật của Mặt trận tổ quốc là công tác phối hợp với các đoàn thể thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân về chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp; tư vấn giới thiệu việc làm; xây dựng các mô hình kinh tế, giúp nhau phát triển sản xuất. Các tổ chức đoàn thể đã tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện với số tiền 353 tỷ đồng để cho trên 30.000 hội viên, đoàn viên vay vốn đầu tư cho sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho các công trình, dự án: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; phân xưởng sản xuất pháo hoa; cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 314 thị trấn đi Chân Mộng, Đồng Xuân đi Hương Xạ; Đường Đông Thành đi Thị xã Phú Thọ; Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành, giải phóng hành lang chỉnh trang vỉa hè thị trấn Thanh Ba; đóng góp các nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn: làm kênh mương nội đồng, bê tông hóa đường giao thông… với kinh phí trên 1.000 tỷ đồng. Không chỉ đóng góp tiền mặt, đoàn viên, hội viên và Nhân dân còn tích cực tham gia ủng hộ hàng vạn ngày công lao động, hiến hàng chục hecta đất và vật kiến trúc trên đất với tổng giá trị ước tính hàng trăm tỷ đồng để làm đường, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa khu dân cư. Đến nay toàn huyện đã có 15/18 xã, 60 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trung bình đạt 17,05 tiêu chí/xã, tăng 5,35 tiêu chí/xã so với năm 2015, đứng thứ 3 của tỉnh về xây dựng nông thôn mới. 

Những thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nhiệm kỳ qua còn phải kể đến vai trò và những đóng góp quan trọng của UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia tu sửa, chỉnh trang nhà cửa; rà soát, thẩm định những hộ nghèo có nhu cầu xóa nhà tạm để có hướng giúp đỡ; thực hiện tốt cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”. Trong 5 năm (2015- 2020), MTTQ và các tổ chức thành viên đã tiếp nhận, vận động hỗ trợ được tổng số tiền: 6,59 tỷ đồng, hỗ trợ cho 375 hộ nghèo xóa nhà tạm. Thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường, MTTQ và các đoàn thể các cấp trong huyện phối hợp thực hiện hiệu quả trong công tác xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ tự quản trên địa bàn dân cư. Nhờ đó đã có thêm nhiều con đường tự quản, đường hoa, đèn đường chiếu sáng do Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh… đảm nhiệm.
Trong chương trình xây dựng nông thôn mới từng tiêu chí đã được chuyển hóa thành nội dung cụ thể gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội cựu chiến binh; “ Lao động giỏi-lao động sáng tạo, xây dựng người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy gương mẫu” của Liên đoàn lao động; Xung kích phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của Đoàn Thanh niên; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội LHPN; “ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”…. Trong các cuộc vận động các phong trào thi đua xuất hiện nhiều đoàn viên, hội viên, tổ chức đoàn thể có cách làm hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt mô hình “ Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới do Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì đã nhận được sự ủng hộ tích cực của MTTQ và các đoàn thể trong huyện. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện đã đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa lớn. Đến nay đã xuất hiện trên 250 mô hình dân vận khéo xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhận được sự đồng thuận cao, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt.
Thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Thanh Ba sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả cùng nhiều giải pháp đồng bộ để xây dựng và duy trì khu dân cư nông thôn mới, xã nông thôn mới, tiến tới xây dựng thành công huyện nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Thị Thảo Nam - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vân Huyện ủy