Thanh ba : Họp Tiểu ban Tổ chức và Phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025
  • Cập nhật: 02/07/2020
  • Lượt xem: 803 lượt xem

Chiều ngày 1 /7/2020, Tiểu ban Tổ chức và Phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 -2025 đã họp nghe các thành viên báo cáo về công tác tổ chức và phục vụ đại hội. Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy -Trưởng Tiểu ban Tổ chức và Phục vụ đại hội chủ trì cuộc họp.

Nội dung công tác tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm: Công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tổ chức hoạt động nghệ thuật quần chúng chào mừng Đại hội; Công tác xây dựng và thực hiện nội dung chương trình đại hội; Công tác lễ tân, phục vụ đại biểu dự đại hội; Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết phục vụ đại hội; Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm..Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Tổ chức và Phục vụ đại hội đã thảo luận, cho ý kiến, đề xuất vào các nội dung công tác tổ chức, phục vụ và phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên, từng cơ quan đơn vị để thực hiện công tác tổ chức và phục vụ tốt cho đại hội.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Tiến Đạt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Tiểu ban Tổ chức và Phục vụ Đại hội đề nghị các tổ trong tiểu ban cần xây dựng kế hoạch chi tiết với nhiệm vụ cụ thể, lộ trình tiến độ thời gian và tổ chức thực hiện theo nhóm nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tiểu ban và cơ quan, đơn vị; đề xuất phương án trưng tập cán bộ, phương tiện nhằm đảm bảo mọi điều kiện cần thiết phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI cần đảm bảo yêu cầu thể hiện được chủ đề, tư tưởng và phương châm của đại hội; tổ chức trọng thể, khoa học, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn; tạo được khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân trong huyện. Đề cao trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch; Điện lực Thanh Ba chủ động hoàn toàn trong việc đảm bảo hệ thống điện sử dụng phục vụ cho đại hội; công tác tổng vệ sinh môi trường trong toàn huyện cần làm tốt; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ để tuyên truyền đậm nét cho đại hội; giao Công an huyện lên các phương án đảm bảo ANTT trước, trong và sau đại hội...

Thu Hà Đài TT Thanh Ba