Thanh Ba cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ mùa năm 2020
  • Cập nhật: 09/07/2020
  • Lượt xem: 494 lượt xem

Nhờ tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất, chuẩn bị sớm các điều kiện về giống, phân bón và thực hiện tốt các giải pháp thâm canh đã đề ra, nên tiến độ gieo cấy lúa mùa của Thanh Ba đảm bảo nhanh, gọn, đúng lịch thời vụ.

Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay huyện Thanh Ba gieo cấy 2.800ha, tập trung gieo cấy các giống lúa chủ yếu như: J02; hương thơm 1; nhị ưu 838, TH3-5....Đây là những giống lúa có ưu điểm phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương cũng như cho năng suất và chất lượng tốt. Theo thống kê của huyện, đến thời điểm này bà con nhân dân đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa năm 2020.
Để sản xuất vụ mùa thắng lợi, huyện Thanh Ba chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh. Trong gieo cấy, chăm bón thực hiện tốt phương châm bón đúng, bón đủ, cân đối lượng lân, đạm theo nhu cầu của cây trồng và tùy theo chân đất để bón. Cùng với đó, tích cực chỉ đạo bà con thực hiện tốt các biện pháp tưới tiêu nhằm tạo điều kiện cho cây lúa nhanh bén rễ hồi xanh, phát triển tốt. Thường xuyên kiểm tra, thăm đồng nắm tình hình sâu bệnh để hướng dẫn nông dân biện pháp phòng trừ đúng cách, đúng thuốc hiệu quả, góp phần đảm bảo tăng năng suất, sản lượng cao./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba