PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH BA TỔ CHỨC KIỂM TRA, CÔNG NHẬN TRƯỜNG HỌC AN TOÀN THÂN THIỆN – BÌNH ĐẲNG
  • Cập nhật: 09/07/2020
  • Lượt xem: 518 lượt xem

Từ ngày 16/6/2020 đến hết ngày 08/7/2020 Phòng Giáo dục & Đào tạo Thanh Ba tổ chức kiểm tra, công nhận trường học An toàn – Thân thiện – Bình đẳng đối với một số trường trên địa bàn huyện.

Nhằm đánh giá kết quả xây dựng Trường học An toàn – Thân thiện – Bình đẳng năm học 2019-2020, từ ngày 16/6/2020 đến ngày 08/7/2020, Phòng Giáo dục & Đào tạo Thanh Ba đã tổ chức kiểm tra đánh giá công tác triển khai nội dung này tại một số đơn vị trường học trên địa bàn.
Qua kiểm tra đánh giá, các nhà trường đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về xây dựng Trường học An toàn – Thân thiện – Bình đẳng. Cụ thể: Các nhà trường đã ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch, thiết lập đầy đủ hồ sơ theo quy định. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học cho học sinh. Học sinh được học kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi: Kỹ năng ứng xử văn hóa, thân thiện; kỹ năng giải quyết hợp lý các tình huống mâu thuẫn; kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng hoạt động xã hội; kỹ năng rèn luyện, chăm sóc sức khỏe bản thân; kỹ năng phòng chống xâm hại; kỹ năng phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước và các tệ nạn xã hội.
Diện tích đất đảm bảo cho việc bố trí các khối công trình, sân chơi, bãi tập; có quy hoạch tổng thể và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; diện tích khu sân chơi, bãi tập cho học sinh. Có cổng trường, biển tên trường và tường hoặc rào bao quanh. Tại cổng trường có các khẩu hiệu, pano tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật giao thông. Khuôn viên được bố trí hợp lí, khoa học, có trồng cây xanh (cây bóng mát, cây cảnh, thảm cỏ, bồn hoa…) phù hợp với quy hoạch và cảnh quan chung nhà trường. Trong khuôn viên có pano, khẩu hiệu được treo ở vị trí phù hợp, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ, nội dung phù hợp, có tính giáo dục cao. Khu sân chơi, bãi tập đảm bảo chất lượng, an toàn; có đủ thiết bị, đồ chơi tối thiểu, đảm bảo an toàn phục vụ vui chơi, luyện tập thể dục, thể thao và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Trong năm học 2019-2020, trên địa bàn huyện Thanh Ba có 13 trường lập tờ trình đề nghị Phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức thẩm định, công nhận Trường học An toàn – Thân thiện – Bình đẳng. Qua kiểm tra có 10/59 trường đạt đủ 24 tiêu chí theo quy định đạt tỷ lệ 16,9 %.
Với kết quả đã đạt được, hy vọng trong những năm học tiếp theo, công tác xây dựng Trường học An toàn – Thân thiện – Bình đẳng trên địa bàn huyện Thanh Ba tiếp tục đạt được kết quả như mong muốn.