Phát động lễ hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2020
  • Cập nhật: 11/11/2020
  • Lượt xem: 99 lượt xem

Chiều ngày 9/11, xã Ninh Dân (huyện Thanh Ba) đã tổ chức lễ hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2020. Đây là đơn vị được chọn làm điểm cuả huyện Thanh Ba.Tại buổi lễ, hơn 60 đại biểu đã cùng nhau ôn lại mục đích, ý nghĩa sự ra đời của ngày pháp luật Việt Nam. Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2020, huyện Thanh Ba đã đồng loạt triển khai nhiều nội dung, hình thức khác nhau như:phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị tự giác nêu cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong xây dựng và bảo vệ pháp luật; các xã, thị trấn tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị và nhân dân kết hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân.

Ngày Pháp luật nhằm hướng tới mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia nâng cao văn hoá pháp lý, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, giải quyết tận gốc các hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là dịp để người dân tham gia thể hiện sự hiểu biết của mình về pháp luật, liên hệ với thực tiễn để có những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không phù hợp. Qua đó, giúp nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước....

Sau lễ phát động, các khu dân cư trên điạ bàn xã sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách pháp luật góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam./.

Hải Minh - ĐTT