Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày pháp luật Việt Nam tại khu 4 xã Lương Lỗ
  • Cập nhật: 11/11/2020
  • Lượt xem: 102 lượt xem

Vừa qua, khu 4 xã Lương Lỗ (huyện Thanh Ba) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đón nhận danh hiệu khu dân cư 5 năm liền là khu dân cư văn hóa cấp huyện và ngày pháp luật Việt Nam năm 2020. Các đồng chí: Đỗ Văn Tụ - UV BTV HU - Chủ tịch MTTQ huyện; Đoàn Văn Hơn - UV BTV HU- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy QS huyện - Thường vụ chỉ đạo cụm; Lê Thanh Thiêm - UV BTV HU- Trưởng ban dân vận; Lê Thị Bích Đào - HUV - Chủ tịch Hội phụ nữ huyện; Đỗ Minh Tuân - HUV - Bí thư huyện đoàn - Cán bộ chỉ đạo xã và lãnh đạo xã Lương Lỗ đã về dự và chung vui với bà con nhân dân trong khu.
Các đại biểu và Nhân dân trong khu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong suốt 90 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua ở khu dân cư trong 1 năm qua và phát động thi đua cho thời gian tới. Trong thời gian qua, bà con nhân dân khu 4 đã thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội đã từng bước phát triển; khu không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, số hộ khá, giàu ngày càng tăng. Năm 2020 bình quân thu nhập khoảng 35,5triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,9%. Có 213/224 = 94,2% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 90% người dân tham gia BHYT; 100% hộ được dùng nước sạch và có phương tiện nghe nhìn. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được tổ chức sôi nổi. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và các quy định quy ước của địa phương, là khu điển hình trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” được công nhận khu dân cư văn hóa cấp huyện.

Tại ngày hội, Ban công tác mặt trận khu 4 xã lương Lỗ đã tuyên truyền các nội dung của ngày pháp luật Việt Nam và phát động thi đua năm 2021.

Nhân dịp này, UBND huyện Thanh Ba đã quyết định công nhận Khu dân cư 5 năm liền đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 cho cán bộ và nhân dân khu 4, xã Lương Lỗ./.

 

 

Hải Minh - ĐTT