Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư số 6 TT Thanh Ba
  • Cập nhật: 11/11/2020
  • Lượt xem: 406 lượt xem

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Khu dân cư số 6 TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là khu dân cư được TT Thanh ba chọn làm điểm,Khu 6 TT Thanh Ba có 282 hộ gia đình với trên 956 nhân khẩu, khu được chia làm 6 tổ tự quản với 86 đảng viên. Nhân dân trong khu luôn sống hòa thuận với nhau. Người dân chủ yếu sống bằng nghề kinh doanh, buôn bán vì nằm gần với trung tâm huyện. Những năm qua, ban công tác mặt trận luôn xác định rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm, tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2019. Đến nay, trên 98% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh, 100% hộ dân có điện và phương tiện nghe nhìn đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, hiện còn 11 hộ nghèo và 6 hộ cần nghèo. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%.

Thông qua ngày hội đã tuyên truyền, vận động các Đảng viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Ngày hội cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Thị trấn; Cấp ủy, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tham gia sinh hoạt với nhân dân, nắm bắt tình hình đời sống và những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cũng tại ngày hội nhiều tập thể cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và ký giao ước thi đua năm 2021./.

Quang Mạnh – ĐTT Thanh Ba