Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Quyết Tiến xã Mạn Lạn
  • Cập nhật: 05/11/2020
  • Lượt xem: 163 lượt xem

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), ngày 5/11, đông đảo cán bộ và nhân dân khu Quyết Tiến xã Mạn Lạn huyện Thanh Ba đã sôi nổi tham gia tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là khu dân cư đầu tiên của huyện tổ chức ngày hội này và cũng là khu làm điểm của xã Mạn Lạn.


Khu Quyết Tiến xã Mạn Lạn có 134 hộ gia đình với trên 450 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp. Những năm qua, ban công tác mặt trận luôn xác định rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Người dân trong khu đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh sản xuất lúa và rau màu trên cánh đồng mẫu lớn nên năng suất đem lại cao hơn trước; thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm. Đến nay, 100% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh, 100% hộ dân có điện và phương tiện nghe nhìn đầy đủ, trên 60% hộ có kết nối internet. Trong năm đã vận động xóa được một nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 87%, Khu có 111/120 hộ đạt gia đình văn hóa bằng 92,5%; 5 năm liên tục khu đều đạt khu dân cư văn hóa.

Thông qua ngày hội đã tuyên truyền, vận động các Đảng viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Ngày hội cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo huyện; Cấp ủy và MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tham gia sinh hoạt với nhân dân, nắm bắt tình hình đời sống và những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân./.

 

Quang Mạnh – ĐTT Thanh Ba