Huyện ủy Thanh Ba triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
  • Cập nhật: 21/07/2020
  • Lượt xem: 804 lượt xem

Chiều ngày 20/7, Huyện ủy Thanh Ba tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá tình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và cho ý kiến vào các nội dung, chương trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, bên cạnh những thuận lợi huyện Thanh ba còn gặp nhiều khó khăn, song các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành và nhân dân trong huyện đã có nhiều cố gắng để tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết năm 2020 của Huyện ủy đề ra. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện; lãnh đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, đồng thời tích cực chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thanh Ba cơ bản ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt mức cao: Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt trên 759tỷ đồng đạt 46% kế hoạch; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 108 tỷ đồng đạt % 86,9% kế hoạch năm; Tổng diện tích gieo cấy 3.200 ha, năng suất lúa đạt 55 tạ/ha. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 được triển khai hiệu quả, kịp thời chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng.
Về chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Trên cơ sở nghị quyết năm 2020, tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra, đặc biệt là lãnh đạo tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/7. Cùng với đó, tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...
Cũng tại Hội nghị, BCH Đảng bộ huyện Thanh Ba đã thông qua các nội dung như: Tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh và đại hội đảng toàn quốc; báo cáo công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và báo cáo công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong đảng nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba