Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 2015-2020
  • Cập nhật: 01/07/2020
  • Lượt xem: 659 lượt xem

UBND huyện Thanh ba vừa tổ chức họp để thống nhất các nội dung tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và triển khai công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025.


Để chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và triển khai công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 -2025 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/7 sắp tới; tại cuộc họp đã thảo luận, thống nhất Chương trình hội nghị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.Theo đó, tại hội nghị này sẽ tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo gương Bác; phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.

Việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của huyện Thanh Ba nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua; khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng đồng thời tạo sức lan tỏa trong các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng mô hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba