Giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại mỏ đá vôi Ninh Dân
  • Cập nhật: 20/07/2020
  • Lượt xem: 627 lượt xem

Trong 2 ngày (16 – 17/7), Sở Công thương phối hợp với Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao tổ chức giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại mỏ đá vôi Ninh Dân, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba của công ty. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan cùng các hộ dân trong khu vực ảnh hưởng...


Tại hiện trường, các cơ quan chuyên môn đã sử dụng các thiết bị đo chuyên dụng như Blastmate III và Nomis với phương pháp đo trực tiếp chấn động và sóng không khí…; các khoảng cách từ vị trí nổ đến điểm đặt máy đo là 98 – 254m; tổng lượng thuốc nổ sử dụng là 510kg, khối lượng thuốc nổ đồng thời lớn nhất trong một cấp vi sai là 31kg... Kết quả đo giám sát cho thấy, tại 2 bãi nổ, 4 máy đo đã ghi 7 tín hiệu và các kết quả đều nằm dưới ngưỡng quy định tại Điều 41 Quy chuẩn số QCVN 01:2019 (khoảng cách từ bãi mìn đến công trình tư 0 đến 91,4 m, vận tốc giao động cực trị cho phép 31,75 mm/s; khoảng cách từ bãi mìn đến công trình từ 92 m đến 1.524 m, vận tốc giao động cực trị cho phép 25,4 mm/s; khoảng cách từ bãi mìn đến công trình lớn hơn 1.524 m, vận tốc giao động cực trị cho phép 19 mm/s). Bụi của 2 bãi nổ phát sinh ít và đá văng nằm trong khoảng 30 m.

Như vậy, qua 2 ngày nổ mìn thử nghiệm của 4 bãi mìn tại khai trường mỏ đá vôi Ninh Dân, các đại diện tham gia giám sát ảnh hưởng nổ mìn nhất trí đánh giá các bãi mìn thử nghiệm sử dụng kíp nổ vi sai điện theo các hộ chiếu nổ mìn do Công ty CP Xi măng Vincem Sông Thao thiết lập và thi công có lượng bụi phát sinh ít, đảm bảo tuyệt đối an toàn về chấn động và đá văng cho các công trình, đối tượng cần bảo vệ thuộc các khu 3, 4, 5 xã Ninh Dân.
Đoàn giám sát cũng kiến nghị: Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và công nghệ (MICCO- Nam Bộ) khẩn trương tính toán lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất, phương pháp nổ mìn lựa chọn, phương pháp thi công nổ mìn tại khai trường mỏ đá Ninh Dân, lập báo cáo gửi về Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường xem xét, có ý kiến kết luận về quy mô bãi nổ, lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất, phương pháp nổ mìn tại mỏ ở các khoảng cách để đảm bảo an toàn về chấn động và đá văng đến các công trình, đối tượng cần bảo vệ của các hộ dân; Công ty CP Xi măng Vincem Sông Thao sớm có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, xem xét việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân sinh sống trong bán kính khoảng 200m tính từ ranh giới mỏ đảm bảo công khai, minh bạch, hợp tình hợp lý; Công ty phải tạo mọi điều kiện để các đại diện (có thể là Sở Công thương hoặc UBND huyện Thanh Ba phối hợp với UBND xã Ninh Dân và đại diện khu 3, 4, 5 - xã Ninh Dân) kiểm tra đột xuất việc nổ mìn của đơn vị theo kết luận về quy mô bãi nổ, lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất, phương pháp nổ mìn của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba