Đảng bộ xã Đông Lĩnh tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ XXIX Nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  • Cập nhật: 28/05/2020
  • Lượt xem: 1322 lượt xem

Ngày 26/5, Đảng bộ xã Đông Lĩnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền – UV BTV tỉnh ủy – Trưởng ban dân vận tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đức – TUV _ Bí thư HU; Phạm Tiến Đạt Phó bí thư thường trực huyện ủy; Đỗ Xuân Hoàn Phó HU - Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí ủy viên btv Huyện ủy và cán bộ chỉ đạo xã.


Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đông Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị với kết quả hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Kinh tế trên địa bàn phát triển đúng hướng, tổng giá trị kinh tế trên địa bàn đạt 102 tỷ đồng (tăng trên 36 tỷ đồng so chỉ tiêu NQ). Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể còn 11% (đầu nhiệm kỳ 21,4%); 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 81%.Cả 2 trường học và trạm y tế xã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Hằng năm, đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã chỉ đạo làm tốt công tác sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư,bảo đảm chất lượng, quy định. Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh được giữ vững, gắn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, năm 2019 xã Đông Lĩnh đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ xã Đông Lĩnh phấn đấu tổng thu nhập trên địa bàn đến năm 2025 đạt gần 136,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 50,5 triệu đồng/người/năm. Tập trung phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại hiệu quả kinh tế cao, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đồng bộ. Phấn đấu xây dựng từ 2 khu dân cư kiểu mẫu trở lên.      

Phát biểu và chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Đức đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đảng bộ xã Đông Lĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đồng chios cũng định hướng 1 số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đó là: tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã bầu 14 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025./.