Đảng bộ huyện Thanh ba: một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển
  • Cập nhật: 03/07/2020
  • Lượt xem: 769 lượt xem

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Ba đang nô nức thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ qua, nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH mà tốc độ phát triển kinh tế của huyện Thanh ba có những đổi thay đáng tự hào.

 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã không ngừng phấn đấu, linh hoạt và sáng tạo trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả NQ ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Coi các mục tiêu nghị quyết là kim chỉ nam để huyện xây dựng các Đề án, các chương trình hành động cụ thể và thiết thực. Thành tựu nổi bật trong 5 năm qua là tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt bình quân 7,1%. Cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng trong đó đã tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Và đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 38triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách luôn đạt mức tăng trưởng cao qua các năm, 5 năm tổng thu ngân sách đạt 646 tỷ đồng, Trong 5 năm 2015 - 2020 nền kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Thanh Ba phát triển, an ninh chính trị ổn định, quốc phòng giữ vững, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Trong số 21 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra có 16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 5 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch.một số chỉ tiêu quan trọng, khó thực hiện, đã đạt kết quả nổi bật.

Để có được những kết quả đó Huyện ủy Thanh ba đã có nhiều đổi mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện tốt 3 khâu đột phá và xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp thực tiễn, đạt được những kết quả vượt bậc, tạo được sự đồng thuận cao và dư luận tốt trong Nhân dân.
Thứ nhất phải kế đến đó là công tác Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt: huyện đã Phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành; tập trung huy động, khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là nguồn từ đấu giá quyền sử dụng đất và xã hội hóa để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt, với nhiều công trình, dự án trọng điểm, có tính đột phá, như: hệ thống đường giao thông, Tuyến đường vào CCN Bãi Ba – Đông Thành; đường tránh thị trấn Thanh Ba; đường Khải Xuân - Chùa Tà; đường trục chính các xã: Đông Lĩnh, Sơn Cương, thị trấn Thanh Ba - Yên Nội - Thanh Xá, Đỗ Sơn; đường tỉnh 314 từ Đồng Xuân đi Yên Kỳ (Hạ Hòa). Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 66% (tăng 22,9%); tỷ lệ kênh mương nội đồng được cứng hoá đạt 50% (tăng 27,3%). Thực hiện thành công nghị quyết về công tác dồn đổi ruộng đất tích tụ đất đai. Hệ thống trường lớp học, bệnh viện, trạm y tế, hạ tầng các cụm công nghiệp, trung tâm hội nghị, trung tâm phục vụ hành chính công của huyện, cải tạo, chỉnh trang đô thị, hạ tầng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa được đầu tư xây dựng với Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.510 tỷ đồng (trong đó, vốn ngân sách Nhà nước: 1152 tỷ đồng, vốn của nhân dân đóng góp và các nguồn khác: 6358 tỷ đồng).
Khâu đột phá thứ 2 mà Thanh Ba thực hiện đó là Phát triển các ngành công nghiệp tập trung, gắn với bảo vệ môi trường: Tích cực chỉ đạo, thực hiện quy hoạch, phát triển công nghiệp theo hướng tập trung vào các cụm công nghiệp, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường. Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, kiểm soát tốt nguồn xả thải đạt tiêu chuẩn quy định. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh (sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến chè, gỗ, hàng may mặc). Làm tốt công tác thu hút đầu tư, hoàn thiện cụm công nghiệp hiện có( ), triển khai quy hoạch khu công nghiệp mới trên địa bàn.
Và đặc biệt Thanh ba đã thực hiện tốt khâu đột phá thứ 3 đó là Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa : Với kết quả đạt được từ công tác dồn đổi ruông đất, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện dự án cánh đồng mẫu lớn tại những khu vực đủ điều kiện (Lương Lỗ, Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Hà…).Huyện Thanh Ba đã Từng bước thu hút được các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; triển khai đồng bộ các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi như Dự án khu nông nghiệp H2 Đông Thành; liên kết sản xuất nông nghiệp tại Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, Hoàng Cương, Thanh Hà; nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Dự án khu Nông nghiệp công nghệ cao H2 tại xã Đông Thành quy mô trên 80 ha; Dự án liên kết, cho thuê đất trồng chuối xuất khẩu tại Đỗ Sơn quy mô 50 ha; mô hình cánh đồng mẫu lớn trồng lúa chất lượng cao tại các xã: Lương Lỗ, Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Đông Thành, Sơn Cương quy mô trên 1000ha; chăn nuôi gà an toàn sinh học tại Đỗ Sơn, Đông Thành. Các mô hình: trồng hoa tại Đại An, Quảng Yên; nuôi thỏ thương phẩm tại Đông Thành; mô hình IPM trên chè tại xã Vân Lĩnh, Đông Lĩnh; trồng chuối, rau đậu, củ quả, ngô ngọt, cây gai xanh,..tại Đỗ Sơn, Thanh Hà, Hoàng Cương; trồng nấm tại Phương Lĩnh,...
Trong nhiệm kỳ Đảng bộ và nhân dân trong huyện cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm đó là :
Công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai được cấp ủy, chính quyền huyện tích cực nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn, ban hành nghị quyết chuyên đề,tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt được những thành công quan trọng, nổi bật về quy mô diện tích và số lượng đơn vị thực hiện, có nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, trở thành mô hình điểm của tỉnh Có 8.244 hộ thuộc 13/13 xã thực hiện dồn đổi xong với tổng diện tích 1352,7 ha. Giảm được 21393 thửa, bình quân giảm 4,49 thửa/hộ còn 2 thửa/hộ. Nổi bật là các xã: Thanh Hà, Lương Lỗ, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, Chí Tiên tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ, kết nối liên hoàn, bảo đảm thuận lợi việc cơ giới hóa và tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hết năm 2018, đã dồn đổi tổng diện tích gần 1.400ha; hoàn thành vượt kế hoạch trước thời gian 2 năm.
Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, sát sao, với quyết tâm cao, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, được sự đồng thuận và tích cực tham gia của Nhân dân; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực( ),Toàn huyện đã huy động được 1154,09 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng và các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ hàng vạn ngày công lao động, hiến hàng chục hecta đất và vật kiến trúc trên đất, với số tiền hàng trăm tỷ đồng để làm đường GTNT, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa khu dân cư, tham gia vệ sinh môi trường. tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ; diện mạo nông thôn thay đổi nhanh chóng, tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân nâng lên rõ rệt( ). Có 16/26 xã (tính theo số xã chưa sáp nhập);15/18 xã (tính theo số xã đã sáp nhập) và 60 khu dân cư đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trung bình đạt 17,05 tiêu chí/xã, tăng 5,35 tiêu chí/xã so với năm 2015; đứng thứ 3 của tỉnh về xây dựng nông thôn mới..
Cùng với tập chung chỉ đạo 3 khâu đột phá 2 nhiệm vụ trọng tâm Các ngành, lĩnh vực kinh tế của huyện cũng được chỉ đạo phát triển toàn diện về quy mô, chất lượng, hiệu quả được nâng cao.
- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm được triển khai đồng bộ, hiệu quả.Tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch sử dụng đất nông lâm nghiệp, thủy sản, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế từng vùng. Tích cực chỉ đạo khai thác hiệu quả diện tích đất nông nghiệp sau dồn đổi để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung( ); tiếp tục chuyển đổi cơ cấu nội ngành; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích cấy giống lúa mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản có nhiều chuyển biến, Quan tâm chỉ đạo thâm canh, phát triển cây chè; xây dựng, tạo lập được nhãn hiệu hàng hóa chè Dốc đen Đông Lĩnh, từng bước xây dựng và tổ chức thực hiện dự án chè tím tại các xã Quảng Yên và Hanh Cù; diện tích chè hiện có hơn 1.480ha. Thực hiện tốt việc trồng dặm, trồng mới, chăm sóc, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; độ che phủ rừng đạt 22,6%. Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y được quan tâm đúng mức. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn chủ động các phương án theo phương châm 4 tại chỗ đạt kết quả tốt.
- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng có bước tăng trưởng khá (tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành đạt 11,35%/năm, vượt 2,35% so với chỉ tiêu NQ), tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng thu ngân sách.
Tập trung chỉ đạo khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để thu hút các dự án đầu tư. Thực hiện quy hoạch, phát triển công nghiệp theo hướng tập trung vào các cụm công nghiệp. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh (sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến chè, gỗ, hàng may mặc,...). Chủ động có những chính sách hỗ trợ, biện pháp tháo gỡ khó khăn và giải quyết kịp thời những kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Thu hút được nhiều dự án, doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Hoạt động cụm công nghiệp, các ngành tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển. Toàn huyện có 2 cụm công nghiệp CCN làng nghề phía Nam 37ha, tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy CCN hơn 75%, giải quyết việc làm hơn 2300 lao động. CCN Bãi Ba - Đông Thành 50ha, tổng mức đầu tư 435 tỷ đồng, đã thu hút được 03 dự án đầu tư sản xuất với tổng vốn đăng ký đầu tư 1265 tỷ đồng; đang đề nghị mở rộng diện tích lên 75ha 148 doanh nghiệp, 148 doanh nghiệp hợp tác xã và 506 hộ kinh doanh cá thể hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách.
Không chỉ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của địa phương cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.an sinh xã hội được đảm bảo, diện mạo của huyện và cơ sở có nhiều đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên đáng kể.
Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo có bước tiến vượt bậc. Ban hành và chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh xây dựng và duy trì trường chuẩn quốc gia” đạt nhiều kết quả nổi bật. Quy mô, mạng lưới trường, lớp được sắp xếp phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục. Cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư xây dựng, nâng cấp và chuẩn hóa; xây dựng thêm 41 trường học đạt chuẩn quốc gia, đến hết năm 2020 có 100% trường đạt chuẩn quốc gia (vượt 30% so Nghị quyết).
- Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được chỉ đạo, tổ chức phong phú, đa dạng, thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân. Công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá, lễ hội được quan tâm, chuyển biến tích cực, có nền nếp. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới phát triển sâu rộng. Chỉ đạo, thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội. Tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở( ) và công trình văn hóa trọng điểm( ). Làm tốt công tác xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động văn hóa và tu bổ, tôn tạo các công trình tôn giáo, tín ngưỡng( ). Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 89%, khu dân cư văn hóa đạt 92%.
- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả. Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố và hoàn thiện; cơ sở vật chất, số lượng y, bác sỹ, chất lượng khám chữa bệnh; tinh thần, trách nhiệm phục vụ người bệnh nâng lên rõ rệt, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân Đến nay, toàn huyện có 38 cơ sở y tế, trong đó, 01 Trung tâm Y tế huyện, 100% Trạm Y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trạm y tế xã có bác sỹ, 100% thôn xóm có nhân viên y tế... ; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế: 90% (mục tiêu NQ: 75%). Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được tăng cường. Chủ động thực hiện thường xuyên công tác y tế dự phòng, các hoạt động giám sát các dịch bệnh, không có ngộ độc thực phẩm xảy ra; đặc biệt, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn.
Cùng với đó Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm chỉ đạo. Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang có kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ: luyện tập, huấn luyện chiến đấu; diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016. Làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm. Làm tốt chính sách hậu phương quân đội.
Lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, bị động, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự giảm 8,9% so với 5 năm trước; tỷ lệ điều tra án đạt 87.15%, trọng án đạt 100%. Thực hiện hiệu quả Đề án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025; thực hiện bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo đúng kế hoạch. Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả ba tiêu chí. Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được nâng cao.
Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã Đông Quang. Đặc biệt là trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) luôn được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Qua đó, nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực; trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt được nâng lên, từng cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đã cơ bản khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm có trên 92 % tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 91% đảng viên tham gia xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm 2017, 2019); huyện Thanh Ba được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu, xuất sắc. Những kết quả đó tạo tiền đề quan trọng để huyện Thanh Ba tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.
Trong thời gian qua huyện Thanh ba cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi Đảng bộ cơ sở Với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Để công tác tổ chức Đại hội Đảng tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả, Đảng bộ huyện Thanh Ba đã chỉ đạo và hướng dẫn Đảng bộ xã Chí Tiên tổ chức Đại hội điểm. Trên cơ sở thành công của Đại hội Đảng bộ xã Chí Tiên, các Chi, Đảng bộ đã rút kinh nghiệm và tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Với sự chỉ đạo sát sao và công tác chuẩn bị tốt của cấp cơ sở, tính đến hết ngày 28/5/2020, 35/35 Chi, Đảng bộ trực thuộc huyện Thanh Ba đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy Thanh Ba đã bầu được 339 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, tái cử là 264 đồng chí chiếm 77,9%; cấp ủy mới tham gia lần đầu 75 đồng chí (22,1%);
Trên cơ sở kết quả đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, Đảng bộ huyện Thanh Ba đang tập trung chỉ đạo, chuẩn bị mọi điều kiện về công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện và nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thành công của đại hội đảng các cấp đã khẳng định vai trò của Thường trực huyện ủy, cấp ủy đảng cơ sở trong lãnh đạo chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra thực tế nắm chắc tình hình, cho ý kiến cụ thể, kịp thời giải quyết các vướng mắc với các cấp ủy cấp dưới. Cấp ủy các cấp cũng đã tích cực chu đáo, cẩn thận kỹ lưỡng trong từng bước chuẩn bị cũng như điều hành phục vụ đại hội. Công tác tuyên truyền đã tạo nên không khí phấn khởi tin tưởng trong quần chúng nhân dân. Thành công đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở và Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Thanh Ba tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025
Mỗi kỳ Đại hội là thêm một dấu mốc trưởng thành. Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài những nỗ lực trong phát triển KT-XH, Đảng bộ huyện Thanh ba còn tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, giữ vững QPAN. Đó là những thành tích đáng tự hào để nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thanh Ba tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra với với quyết tâm: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sức mạnh của hệ thống chính trị, của toàn dân; khai thác tốt tiềm năng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng huyện Thanh Ba phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn nông thôn mới”.

Thu Hà Đài TT Thanh Ba