Vững tin hướng về ngày hội non sông
  • Cập nhật: 10/05/2021
  • Lượt xem: 4373 lượt xem

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nên không khí, niềm tin và sự kỳ vọng vào thành công của cuộc bầu cử lần này càng được nhân lên. Cùng với cả nước, cử tri huyện Thanh Ba đang tràn đầy phấn khởi, náo nức để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trách nhiệm chính trị đối với sự kiện trọng đại của Quốc gia, dân tộc.

Càng gần đến ngày bầu cử, không khí ở khắp nơi trong huyện Thanh Ba càng rộn ràng. Không chỉ hồ hởi tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri để “xem mặt” các ứng cử viên, cử tri còn tích cực mạn đàm về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên nhằm lựa chọn, bầu những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho mình. Nhiều cử tri chia sẻ niềm vui, sự mong đợi về ngày hội lớn. Không khí ở các khu vực bỏ phiếu trong huyện rất rộn ràng, người dân nơi đây rất phấn khởi cùng kiểm tra danh sách cử tri, nghiên cứu danh sách ứng cử viên và bàn luận sôi nổi về cuộc bầu cử. Bà Nguyễn Thị Thịnh - Cử tri khu 2, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba chia sẻ: Ngay từ khi danh sách cử tri được niêm yết, chúng tôi đã đến đây để kiểm tra thông tin kỹ càng, đồng thời tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên để chọn người xứng đáng bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp. Vì các thông tin của ứng viên được công khai tại nhà văn hoá, trụ sở xã và trên loa truyền thanh, nên cử tri chúng tôi đã nắm được rất rõ…

Đến nay, UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện Thanh Ba đã thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri, bố trí địa điểm niêm yết rộng rãi, thuận tiện để cử tri quan sát, kiểm tra; phân công cán bộ trực ghi nhận phản ánh của cử tri về danh sách để kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo quy định. Các khu dân cư đã chủ động triển khai việc niêm yết danh sách cử tri tại các nhà văn hoá; trang trí khánh tiết tại những khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất cho ngày bầu cử.Ông Cao Thanh Hải - Phó chủ tịch UB bầu cử xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo và thành lập các tổ bầu cử, ban bầu cử của cơ sở. Sau khi niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên của Quốc hội và HĐND các cấp, chúng tôi chỉ đạo các tổ bầu cử thường xuyên có người trực để giải đáp thắc mắc cho các cử tri”.

Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được UBBC các cấp thực hiện công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Danh sách chính thức và tiểu sử của các ứng cử viên được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND cấp xã và các khu vực bỏ phiếu để thuận tiện cho cử tri nghiên cứu, tìm hiểu. UB MTTQ của huyện đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ tỉnh và các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, trật tự… cho công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên.Ông Đỗ Song Toàn - Cử tri thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba cho biết thêm: “Tôi được nghe hệ thống truyền thanh của huyện và thị trấn, ngày phát 3 buổi rất đầy đủ các thông tin về các đại biểu được tham gia ứng cử đợt này. Chúng tôi cũng thấy công tác tuyên truyền trên hệ thống pa nô, áp phích và trên các phương tiện nghe nhìn đều có những chuyển biến tích cực. Chúng tôi cũng thấy gương mặt của các đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ này đều là những đại biểu có năng lực, có trình độ và có uy tín trước nhân dân”.

Phấn khởi, tự hào và tin tưởng trước ngày hội lớn của đất nước, cử tri trong toàn huyện Thanh Ba kỳ vọng kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Hải Minh - Đài truyền thanh huyện