Ngân hàng CSXH huyện Thanh Ba đã giải ngân gần 28,6 tỷ đồng trong quý I năm 2021
  • Cập nhật: 07/04/2021
  • Lượt xem: 368 lượt xem

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh Ba đang triển khai cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi, với tổng nguồn vốn gần 372,3 tỷ đồng, tăng 2,5 tỷ đồng so với đầu năm. Trong quý 1 doanh số thu nợ đạt gần 26 tỷ đồng, tập trung vào các nguồn vốn cho vay như: hộ nghèo, cận nghèo, sản xuất kinh doanh và nước sạch vệ sinh môi trường...Quý II năm 2021, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ quá hạn phát sinh, chú trọng công tác thu nợ, thu lãi. Phấn đấu tổng nguồn vốn đạt trên 446 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 394,7 tỷ đồng, nợ quá hạn dưới 0,1% trên tổng dư nợ, thu lãi đạt trên 100% đối với tổng lãi phải thu. Đồng thời, phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay, đặc biệt là chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch./.

Hải Minh - Đài Truyền thanh Thanh Ba