Hội nghị đầu bờ đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất vụ mùa 2018
  • Cập nhật: 15/12/2018
  • Lượt xem: 6709 lượt xem

Chiều ngày 14/9/2018, UBND huyện Thanh Ba tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất vụ mùa 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới

Vụ mùa năm 2018 huyện Thanh Ba gieo cấy 2.682 ha lúa, 322ha ngô. 110 ha lạc và trên 630 ha rau các loại.  Trong đó diện tích lúa lai là 1.021 ha, lúa chất lượng cao gần 1.000 ha, các diện tích lúa và rau màu đều tăng hơn so với kế hoạch. Trong vụ mùa do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã làm  60 ha lúa, trên 111,5 ha ngô và rau mầu bị thiệt hại do ngập úng. Qua đánh giá sơ bộ năng suất lúa bình quân ước đạt 51 tạ/ ha, đạt 102 %  so với kế hoạch  và cùng kỳ. Đặc  biệt trong vụ mùa năm nay huyện đã đưa mô hình giống lúa thuần chất lượng cao KB99 vào trồng thử nghiệm 01 ha tại xã Lương Lỗ theo phương pháp áp dụng đồng bộ các tiến bộ KHKT và cho kết quả khả quan năng suất đạt 200kg /sào. Sau khi đi thăm đồng, đánh giá kết quả tại hội nghị các đại biểu đều khẳng định vụ mùa năm 2018 với sự chỉ đạo và thực hiện tích cực  nên diện tích, năng suất sản lượng hầu hết các cây trồng đều đạt khá so với kế hoạch và cùng kỳ, huyện đã chỉ đạo tích cực mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, tăng các diện tích áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới. công tác khuyến nông, phòng trừ sâu bệnh được thực hiện tốt nên không có dịch bệnh xảy ra. Tại hội nghị lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các xã thị trấn cần tập trung theo dõi diễn biến thời tiết tiến hành công tác thu hoạch vụ mùa và triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2018./.

Thu Hà - ĐTT Thanh Ba