Đổi thay ở vùng quê cách mạng
  • Cập nhật: 15/12/2018
  • Lượt xem: 7018 lượt xem

Vũ Yển - xã được Nhà nước công nhận "Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp" đầu tiên của Thanh Ba. Ngày 14.8.1945 là mốc son lịch sử vô cùng trọng đại mà các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Vũ Yển ghi nhớ trong tâm trí của mình và phát huy truyền thống đó trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước

Cây đa Dốc Phủ nơi chứng kiến một ngày lịch sử sôi động. Ngày 14-8-1945 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chủ nhiệm huyện bộ Việt Minh Nguyễn Chanh, hàng ngàn quần chúng cách mạng của các xã Vũ Yển, Phương Lĩnh, Mạn Lạn, Yên Nội, Đào Giã, Thái Ninh... phối hợp cùng du kích chiến khu Âu Cơ tập trung tại đây rồi ào ạt tiến đánh Phủ đường. Tri Phủ Thanh Ba Dương Cự Tẩm hốt hoảng bỏ trốn. Chính quyền tay sai bị giải tán. Cụ Nguyễn Công Kha - người tiểu đội trưởng du kích đầu tiên của Vũ Yển tuy đã sang tuổi 88 nhưng cụ Kha  còn rất minh mẫn, nhớ lại những tháng ngày hào hùng cụ vẫn còn bồi hồi xục động. Ngày tháng 8-1945 xã đội du kích Bà Triệu được thành lập gồm 4 tiểu đội của 4 thôn Vũ Yển, Yển Khê, Lận Dương, Hoàng Xá. Tiểu đội Yển Khê gồm 12 đội viên là tiểu đội do xã đội điều động. Nhiệm vụ chính của anh em là: Vận động, tổ chức bà con tản cư triệt để trước những trận càn; canh giữ bảo vệ làng, chuyển tải thương binh, canh giữ tù binh... trong chiến đấu. Nhờ vậy trong những năm kháng chiến, nhà cửa đều bị phá hầu hết, nhưng trâu bò lợn gà không mất một con; nhiều trận càn ác liệt xảy ra nhưng dân không chết một người.

Bước vào thời kỳ đổi mới Đảng bộ và chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tích cực tập chung dồn đổi ruộng đất, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; lựa chọn nuôi trồng các loại cây, con giống phù hợp với từng vùng để đạt năng suất cao. Do đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã được nâng lên rõ rệt. Cuối năm 2017, với những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân, xã  Vũ Yển đã về đích nông thôn mới.  Những ai xa quê trở lại đều nhận thấy một xã Vũ Yển đang vững bước trên con đường đổi mới. An ninh trật tự được giữ vững, xóm làng yên vui. 
Tháng Tám, mùa thu xanh thắm lại về với cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới chào đón ngày độc lập. Nhớ về những ngày tháng hào hùng, người dân càng tự hào, hạnh phúc trước những đổi thay kỳ diệu trên quê hương, đất nước và vững tin hơn vào tương lai tươi sáng của dân tộc, phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng, chung sức xây dựng quê hương Vũ Yển anh hùng  ngày càng giàu đẹp.

Thu Hà - ĐTT Thanh Ba