Thanh Ba tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
  • Cập nhật: 15/12/2018
  • Lượt xem: 905 lượt xem

Ngày 18/10/2018, Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Ba, Bưu điện huyện phối hợp với UBND xã Chí Tiên tổ chức tuyên truyền chính sách về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho người dân tại 10 khu dân cư trên địa bàn xã.

Tại buổi truyên truyền các đại biểu đã được BHXH huyện phổ biến những nội dung cơ bản của chế độ, chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; Ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, mức đóng theo lương tối thiểu mới từ 01/07/2018, tỷ lệ giảm trừ, phương thức đóng và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Đồng thời, hướng dẫn các điều cần lưu ý khi sử dụng thẻ BHYT đi khám chữa bệnh, quyền lợi của người tham gia khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, trái tuyến…Cũng tại hội nghị lãnh đạo BHXH huyện đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc của người dân về thời gian cấp thẻ BHYT; quy trình cấp lại thẻ BHYT và một số quyền lợi cơ bản khi tham gia bảo hiểm… Thông qua hội nghị tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người thân, gia đình và nhân dân trên địa bàn ./.

Quang Mạnh, Quốc Dương - ĐTT Thanh Ba