Tổ chức GPI Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng Trạm y tế xã Đại An – Thanh ba
  • Cập nhật: 15/12/2018
  • Lượt xem: 251 lượt xem

Ngày 01/8/2018, Tổ chức Good People International (GPI/Hàn Quốc) và lãnh đạo UBND huyện Thanh Ba đã tổ chức Lễ ký kết biên bản hợp tác dự án hỗ trợ xây dựng Trạm y tế xã Đại An.

Tổ chức GPI/Hàn Quốc là một trong những tổ chức đã hoạt động có hiệu quả trong công tác triển khai các dự án tại Phú Thọ. Sau khi khảo sát và được sự cho phép của UBND tỉnh Phú Thọ, tổ chức GPI quyết định đầu tư hỗ trợ xây dựng Trạm y tế tại địa bàn xã  Đại An.

Tại buổi lễ  tổ chức GPI và UBND huyện Thanh Ba đã ký kết biên bản thỏa thuận hỗ trợ xây dựng Trạm y tế xã Đại An với kinh phí khoảng trên 3 tỷ VNĐ,. Lãnh đạo  UBND huyện đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp và hỗ trợ của tổ chức GPI Hàn Quốc đã có dự án hỗ trợ xây dựng Trạm y tế  xã Đại An.

Đại An là một xã còn rất nhiều khó khăn của huyện. Việc xây dựng trạm y tế xã của tổ chức GPI Hàn Quốc có ý nghĩa đặc biệt, mang lại lợi ích to lớn, nâng cao nhận thức của người dân, cải thiện môi trường sống… đẩy nhanh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, rất mong tổ chức GPI Hàn Quốc sẽ tiếp tục nhân rộng các dự án trong thời gian tới, đồng thời  lãnh đạo huyện Thanh Ba cũng cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để dự án của tổ chức GPI được thực hiện với tính hiệu quả cao nhất. Theo kế hoạch dự án xây dụng trạm y tế xã Đại an sẽ được khởi công vào ngày 13/8/2018./.

Thu Hà - ĐTT Thanh Ba