Trao đổi kinh nghiệm trong công tác dồn đổi ruộng đất tại xã Thanh Hà
  • Cập nhật: 15/12/2018
  • Lượt xem: 6734 lượt xem

Chiều ngày 11/9, huyện Thanh Sơn đã tổ chức cho lãnh đạo của 3 xã và thành viên Ban chỉ đạo công tác dồn đổi ruộng đất của huyện đi tham quan, học tập kinh nghiệm công tác dồn đổi ruộng đất tại xã Thanh Hà huyện Thanh Ba

Tại hội nghị lãnh đạo huyện Thanh Ba, lãnh đạo xã Thanh Hà và các khu tiêu biểu của xã đã chia sẻ với đơn vị bạn những kinh nghiệm cách làm và các bước đi để thực hiện công tác dồn đổi ruộng đất đạt hiệu quả. Sau khi quán triệt Nghị quyết 08 đến toàn bộ cán bộ, đảng viên,  ngoài thành lập các Ban chỉ đạo của xã cùng với mặt trận và các đoàn thể nhân dân vào cuộc quyết liệt thì xã đã thành lập ra các tiểu ban dồn đổi tại các khu hành chính tuyên truyền và vận động nhân dân hiểu rõ lợi ích của công tác dồn đổi ruộng đất, tổ chức các hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm dồn đổi ruộng đất với các địa phương trong huyện. Song song với đó, xã xây dựng phương án quy hoạch lại đồng ruộng, lấy ý kiến của nhân dân từng khu dân cư với tinh thần “chỉ còn một hộ không đồng thuận cũng không làm”. Thanh Hà có 11 khu dân cư, 852 hộ tham gia dồn đổi ruộng đất, bình quân mỗi hộ có hơn 5 thửa ruộng, có thửa nhỏ nhất chỉ rộng 16m2, việc canh tác nông nghiệp rất vất vả. Đến nay, Thanh Hà đã hoàn thành công tác dồn đổi ruộng đất với 133,20ha, chia làm 1.116 thửa ruộng, giảm 3.342 thửa so với trước dồn đổi. Sau khi trao đổi chia sẻ kinh nghiệm tại hội trường các đại biểu đã đi tham quan cánh đồng mẫu lớn xã Thanh Hà và xã Chí Tiên là xã đang thực hiện dồn đổi ruộng đất trong phạm vi toàn xã năm 2018

Thu Hà –ĐTT Thanh Ba