Cán bộ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 168 phối hợp với xã Yên Nội chung tay xây xựng Nông thôn mới.
  • Cập nhật: 15/12/2018
  • Lượt xem: 7206 lượt xem

Trong những năm qua, Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn 168 Quân khu 2 đã tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả một số nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” hằng năm Cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 1, lữ đoàn 168 đã gắn huấn luyện với công tác dân vận và tham gia thực hiện một số nội dung, tiêu chí, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo; phối hợp với các ngành, đoàn thể xã Yên Nội thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và giao thông.

Những năm qua, được sự quan tâm của Ban chỉ huy lữ đoàn 168 và đặc biệt là Tiểu đoàn 1 cùng với Đảng ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể xã Yên Nội đã phối hợp với cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn 1 tích cực tham gia nhiều chương trình giúp địa phương chung sức xây dựng NTM. Trong dịp này, thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 1 đã tham gia hơn 100 ngày công lao động; phối hợp với các đoàn thể  tổ chức hội của xã tổ chức trồng đường hoa thanh niên, phát quang khơi thông cống rãnh, tu sửa dọn dẹp nhà văn hóa khu dân cư…

Qua đó, đã khẳng định tình cảm gắn bó quân dân và vai trò, trách nhiệm của LLVT cùng các cấp, các ngành và toàn dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Hải Minh - CTV