UBND huyện triển khai kế hoạch sắp xếp sáp nhập trường học tại các xã mới thành lập
  • Cập nhật: 26/02/2020
  • Lượt xem: 2316 lượt xem

Sáng 24/2/2020, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các trường học tại 4 xã mới được sáp nhập là Hanh Cù, Hoàng Cương, Mạn Lạn và Quảng Yên.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các trường học trên địa bàn 4 xã trên. Theo đó, sau khi tiến hành sáp nhập các trường học mầm non, tiểu học, THCS ở 4 xã; dự kiến sẽ giảm được 16 trường. Toàn huyện Thanh Ba sẽ có tổng số 59 trường, trong đó 20 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 19 trường THCS.

Việc sắp xếp lại hệ thống các trường học là việc làm cần thiết, đảm bảo tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển trường lớp, trạm y tế gắn với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hợp lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 - 2025, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Cùng với đó, việc thực hiện sáp nhập phải đảm bảo quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường tham gia học tập.

Các đơn vị tiến hành xây dựng đề án thực hiện các quy trình theo hướng dẫn đúng thời gian quy đinh. Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được thông qua và cho ý kiến vào dự thảo đề án sắp xếp các trạm y tế xã phường, thi trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2019- 2021 ./.

Thu Hà - ĐTT Thanh Ba