UBND huyện Thanh Ba chỉ đạo tạm ngừng tổ chức các hoạt động du xuân, lễ hội, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện
  • Cập nhật: 01/02/2020
  • Lượt xem: 1320 lượt xem

Đối với việc tổ chức các lễ hội trên địa bàn, UBND huyện chỉ đạo chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội, không mời đại biểu ngoài xã tham gia lễ hội; tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, tập trung đông người nhằm tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ; Công điện số 389/CĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Ba tại cuộc họp ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra;

UBND huyện Thanh Ba yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

- Đối với việc tổ chức các lễ hội trên địa bàn: Chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội, không mời đại biểu ngoài xã tham gia lễ hội; tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, tập trung đông người nhằm tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn: Không tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức tham gia các hoạt động du xuân ngoài địa bàn tỉnh và hạn chế đến những nơi tập trung đông người nhằm đảm bảo phòng, tránh dịch bệnh.

Phương Chi - Phòng VHTT