Thanh Ba tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
  • Cập nhật: 20/02/2020
  • Lượt xem: 1545 lượt xem

Ngày 19/02/2020, UBND huyện Thanh Ba tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 cho cán bộ Lãnh đạo, công chức làm công tác kiểm soát TTHC các cơ quan trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBND, cán bộ kiểm soát TTHC, cán bộ công tác tại bộ phận một cửa các xã, thị trấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được truyền đạt một số nội dung quan trọng về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, nghiệp vụ công tác một cửa, một cửa liên thông như: Tổng quan về cải cách TTHC - kiểm soát TTHC; Những điểm mới trong quy định pháp luật về kiểm soát TTHC; Nội dung của kiểm soát TTHC; Công bố công khai TTHC, rà soát, đánh giá TTHC và tiếp nhận phản ánh kiến nghị về TTHC. Tổng quan về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, những điểm mới của nghị định 61/2018/NĐ-CP…

Thông qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC giúp thống nhất về cách hiểu, cách làm trong triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Qua đó, trang bị cho các cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC những kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC, phát huy tính chủ động, thống nhất, đồng bộ và đảm bảo thời gian về việc công bố, niêm yết công khai, rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm soát TTHC.

Với nội dung được trang bị trong buổi tập huấn, giúp cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác kiểm soát TTHC, chủ động rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian thực hiện TTHC theo Kế hoạch./.

Thu Hà - ĐTT Thanh Ba