Thanh Ba tổ chức đoàn diễu hành tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự năm 2020
  • Cập nhật: 07/02/2020
  • Lượt xem: 2124 lượt xem

Vừa qua, BTV Huyện Đoàn Thanh Ba phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức Đoàn tham gia diễu hành tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, với sự tham gia của 50 ĐVTN là các đồng chí Bí thư đoàn các xã, thị trấn, chi đoàn cơ sở.

Trong buổi sáng ngày thứ nhất, đoàn diễu hành đã đi qua trục chính tại các xã trên các tuyến đường Thị trấn Thanh Ba – Ninh Dân – Võ Lao – Chí Tiên – Khải Xuân. Trong buổi thứ 2 đoàn diễu hành đi qua trục đường chính Thị trấn – Đồng Xuân – Hanh Cù – Mạn Lạn. Dẫn đầu đoàn diễu hành là xe thông tin có loa, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền, tiếp theo sau là các xe mô tô cắm cờ tổ quốc, cờ hồng kỳ. 


Cán bộ ĐVTN tham gia diễu hành tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự

Đoàn diễu hành nhằm tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về Luật nghĩa vụ quân sự, động viên tinh thần cho các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2020, giúp họ vững tin hơn khi tham gia môi trường quân ngũ, sẵn sàng mang sức trẻ phục vụ đất nước. 

Đây là hoạt động thường niên được Đoàn cấp huyện phối hợp tổ chức hàng năm nhằm tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự đến đông đảo ĐVTN, giúp cho mọi người nắm rõ hơn về nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân hàng năm cùng Đảng bộ, chính quyền huyện Thanh Ba.

Bích Phương – Huyện Đoàn Thanh Ba